1) Mevlana Anadolu’yu işgal eden Moğollar’la işbirliği yapmıştır. Moğol ordusu Anadolu’yu baştan başa yakıp yıkmış, yapılan katliamlar ta Afrika’dan duyulmuştur.

31 Mart 2024 seçimlerini nasıl okumalıyız? 31 Mart 2024 seçimlerini nasıl okumalıyız?

2) Moğol işgaline karşı direnişin sembolü olan Ahi Evran’ı öldüren kişi Mevlana’nın yakın dostu ve müridi Nurettin Caca’dır. Asıl adı “AHİ EVREN HÂCE NASÎRÜ’DDİN” olan Ahi Evran, Prof. Dr. Mikail Bayram’ın da ifade ettiği gibi, bildiğimiz Nasrettin Hoca’dır.

3) Mevlana, Ahi Evran’ın (Nasreddin Hoca) kendi müridi ve Moğollar’ın adamı Nurettin Caca tarafından öldürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmek için 45 beyitlik bir şiir yazmıştır.

4) Mevlana Türkçe bilmemektedir. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi'de tıpkı Mevlana gibi Moğol tarafını tutmuşlardır.

5) Mevlana Velilerin Peygamberlerden üstün olduğunu, savaşa giden sahabelerin eşleri tarafından aldatıldığını, kendi yazdığı Mesnevi’nin Kur’an-ı Kerim’le eşit olduğunu iddia eder.

6) Mevlana'nın arası Hacı Bektaş Veli ile de iyi değildir. Mevlana Hacı Bektaş'tan şeytanın kardeşi diye bahsederken, Hacı Bektaş bir mektubunda Mevlana’ya “Ne iştesin, ne istiyorsun? Dünyada kopardığın bu kıyamet nedir? diye sormuştur.

7) Bir başka mektupta ise Hacı Bektaş Mevlana’ya demiştir ki: “Eğer aradığını buldunsa sus, bulmadınsa saldığın bu gürültü nedir? Kendini insanoğullarının manzuru yaptın. Halkın bu kadar hanümanını (evini barkını) yıktın. Nedir bu hal?”

8) Son olarak, "Ne olursan ol gel" sözü Mevlana’ya ait değildir. Horasanlı mutasavvıf ve şair Ebu Said Ebu'l Hayr'a aittir.

Ümit DOĞAN

Editör: Kerim Öztürk