İfade isabetsizliği mi? Sadakat körelmesi mi?
Bilemiyorum…
İş bu sebepten siyasette omurga da göremiyorum! Ha.. derseniz ki “Omurga çok mu önemli?!.” O başka bir mesele…
Doğrudan siyaset değil, üst siyaset felsefesinin n’olacağını bir fenomen indinde gördük; kim ile.. Devlet Bahçeli ile… O, doğru bir noktadan hareketle işin çapını ve kapsamını ne iyi izah etmişti oysa ki… İşte Cumhur İttifakı böyledir…
Ancak;
Yerel siyasette ve seçim muvacehesinde yine ittifak gündem ile kutsamasını pek zorlama buldum. İzahta yetersiz, anlamda kadük, işlevde nüfuzsuz kalacak bir hamle! Yürümezdi.. yürümedi de…
Milli görüş eklemli devşirme, sağ/muhafazakar cenahın eğrelti ve körelmiş zihniyetin izdüşümü MHP feragatini anlamakta müptezel durumdadır. RTE’nin devlet aklına isnat edeceğim takdiri ise, orada durur. 
Bahçeli bunu görmüş demektir; yani AKP kadrolarındaki kaypak ve omurgasız hafifliği… Taahhüdü yerinde; ama yerelde ittifak yok! Haddi zatında tabanı da tutamazdı; AKP adayına oy verecek kadar vermeyecek MHP’li profili malumdur.
Bahçeli ülke menfaatini düşünde, gayrı MHP’nin menfaatini düşünmek lazımdır. Bu menfaat ideolojik değil, politiktir.
Yine ancak;
Melih Gökçek ismi arızalıdır. Bedreddin Dalan kimin aklına geldi? Bu isimler MHP’yi zora düşürür. Ülkücülerle yola devam et.. yeter!
MHP adına mevcut belediyelerin korunması dahi başarıdır. Hele Manisa kaybedilirse gerçekten üzülürüm.
Cumhur İttifakı mecliste sürecekmiş, itirazımız yoktur! İtirazımız AKP ile bu radde yakınlaşmanın enfeksiyona sebep olacağının unutulmasınadır.
Şükür ki AKP marazi duruşu, potansiyel zararlı (virüs) hücrelerini teşhisedebilme kabiliyeti Ülkücü lojide muhafa edilmekte…
MHP’nin artık şu (ara) dönemden çıkması icaptır. Unutmamak lazım; 5 yıl sonrasının hedefi nedir, hedef tanımı yapılmış mıdır?
Ülkücü ikitidar ne demektir? Sorun gayrı kendinize…