Hukuk bilinci ve adalet duygusuna sahip bir hukukçu olarak, milletlerarası kabul görmüş ve 27 başlık altında toplanmış bulunan "temel hak ve hürriyetler" arasında mülkiyet hakkının da bulunduğunu tabi ki biliyorum.

Ancak bu hakkın kapsamının hukuken tartışılması gerekiyor;

Asimilasyona yatkın olan Türk'ler için bunların bir önemi var mı? Asimilasyona yatkın olan Türk'ler için bunların bir önemi var mı?

Mülkiyet hakkının temel bir insan hakkı olarak evrensel hukuk kuralları tarafından korunabilmesinin ön şartı; mülkiyete konu sermaye veya servetin hukuk içinde, emek, üretim veya miras hakkına dayalı olarak, meşru, rekabetçi piyasa kuralları dahilinde ve özellikle KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASI yoluyla elde edilmemiş olması gerekmektedir!

Bilmem farkında mıyız?

Bu tartışmayı hukuki bir fantezi ve teorik önerme olarak değil, önümüzdeki döneme damga vuracak bir gündemin ayrılmaz parçası olacağı için, şimdiden kamuoyunun takdirlerine sunmak istedim...

Rubil GÖKDEMİR / Demokratik Değişim Hareketi

Editör: Kerim Öztürk