‘Millî Mücadele’nin Dinci Muhalifleri’ ‘Millî Mücadele’nin Dinci Muhalifleri’

Murat Bardakçı: İstanbul'un işgal yıllarını (1918-1923) niye kimse yazamıyor?.. 
İstanbul işgalinde Müslüman Hint ve Senegal askerlerinin girmedikleri ev yapmadıkları rezalet kalmadı..."Üç İstanbul gerçekti!" 

Murat Bardakçı: l. Dünya savaşında Osmanlı Halifesi cihat ilan etti. Peki kim dinledi? Hiç kimse...
Şerif Hüseyin cihat etti, Araplar Şerif Hüseyin'in arkasından gidip, Türk askerlerini çöllerde susuz bırakıp, arkadan vurup, kör kuyulara doldurdu!..

Editör: Kerim Öztürk