Bir kazaya kurban giden Eski rahmetli bakanlardan Adnan Kahveci’nin İlahiyat Profesör'ü kuzeni Niyazi Kahveci'den harika tespitler; 
- Bu ülkede en çok satılan, en çok satın alınan fakat hiç  kullanılmayan tek şey dindir. Bunu satın alan halk problemlidir! Halkın zihin yapısı problemlidir! Bu problemlerin faturasını millet olarak birlikte ödüyoruz.. 
Bu kafa birini büyütüyor, sonra da gidip kendini ona öldürtüyor.
Bu kafa, hastalıklı bir kafadır! 
Bu kafa, anakronik (çağ dışı) bir kafadır! 
Bu kafa, şizofrenik bir kafadır! 
On bin yıl öncesinin anlayışıyla bugünü yaşamaya çalışan blr kafadır! 
- Kiralık kapitalle kapitalizm, kiralık felsefeyle bağımsızlık olmaz!.. 
En zor iş, çağdışı insan malzemesiyle çağdaş işler yapmaya kalkışmaktır. 
Otuz yıl sonra ya teknolojik insan olacaksınız, ya da gereksiz insan.. Mesele bu kadar basit. 
- Batı'daki dini mezhepler teolojiktir ve zihinseldir ! 
Bizdekiler ise siyasaldır!. Meşrulaştırmak için teolojisi arkadan gelir.
- Sünnilik de düşünmenin “d”si yoktur! Adı üstünde teamülcü ! 
Allah'tan, uygulamacı olan elin oğlu, bize teknoloji satıyor da, onu alıp kullanıyoruz.. Satmasa ne yapacağız?
- 150 milyar dolar ihracatımız var ama, 300 milyar dolara yakın da ithalatımız var!. 
Bunun anlamı şudur!. 
Bir liralık mal satıp, iki lirayla geçineceksiniz.
- Yeraltı kaynaklarımızı sattık! Yer üstündekileri de sattık! 
Şimdi havayı betonla doldurup onunla geçinmeye çalışıyoruz. 
Gelin görün ki, bunu dert edinen kimse yok.
- Şeyhlik, şıhlık kavramı, 5000 yıl önceki totemizm kavramının insana dönüşmüş halidir. 
Bu toplumda şeyh, şıh çok, fakat tek filozofumuz yok... 
O nedenle olguyu okuyamıyoruz.
- Biyolojik yönden aklı bozuk insanların evliyadır diye peşlerinden koşup, “Benim halim ne olacak?” diye soranlarımız var!
- Batılıları sömürgeci diye eleştiriyoruz! 
Fakat onlar kendi insanlarını sömürmüyorlar. 
Biz ise dışarda değil, içerde sömürgeciyiz. 
Kendi insanımızı sömürüyoruz. 
Buna “ ekonomik ensest ilişki ” deniyor. 
Bana göre en büyük vatan hainliği budur.
- Adam ilahiyat profesörü olmuş, yaptığı iş; 
VİP cenaze namazı kıldırmak, 
VİP umre ziyareti düzenlemek. 
Anlayış olarak halâ Farabi'yi aşamamış.. 
4000 yıl önce yaşayan Sümerler'in  kafasına sahip.
- Bilimin, tarihin ve sosyal bilimlerin bir felsefesi vardır! 

O nedenledir ki, ülkemizde bir felsefe üniversitesi açılması şarttır. Buna teoloji felsefesi de dahildir.
Kur'an üzerinde bütünsel bir çalışma yapmadığımız, daha açık bir ifadeyle, Kur'anin hedefi nedir, karakteri nedir sorularına cevap bulmadığımız sürece, 1500 yıl öncesine takılır kalırız.

 Aklımızın çapını genişletmeden, mevcudun dışına çıkamayız!
 Biz de, (Türkçe) akıl nedir ve nasıl çalışır diye bir kitap yok!.. 
Oysa Batı'da binlerce var!

Batuhan Çolak, “Türkiye Türklerindir” dediği için tutuklandı Batuhan Çolak, “Türkiye Türklerindir” dediği için tutuklandı

- Şunu kafamıza iyice yerleştirelim!.. 21. yüz yıl'da dinsel düşünme diye bir şey yoktur, olamaz..
Çağımız, akılcı ve bilimsel düşünme çağıdır.. 
Bu çağda olduğu gibi, bundan sonraki çağlarda da dindar olunabilir...
Fakat dindar olmanın yolu, akılcılıktan ve bilimsel düşünmekten geçmelidir.
- Atatürk İslam'ı, ruhunu ve felsefesini çok iyi anlamıştır! Tıpkı Hazreti Peygamber'in anladığı gibi...

Prof. Dr. Niyazi Kahveci