Tarihteki ilk sosyalist rejimin mucidi Sümerlerdir. 
Teokratik Sosyalizm/Mabed Sosyalizmini icad eden Sümerler aynı zamanda tarihteki ilk LAİK Devlet sistemini kurmuşlardı. 

MÖ 2650-2550 yılları arasına tarihlenen Er Sülaleler ll devrinde, Sümer kentlerinde Din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak dünya tarihinin ilk laik devlet sistemini kurmuşlardı. 
Din ve devlet işlerini ayıran Sümerler, Lugal unvanı taşıyan krallar sadece devlet işleri ile ilgilenip, din işlerini Rahiplere bırakmıştır.

 İlk yazılı kanunları meydana getiren de Sümerlerdir. 
1-Urukagina kanunları (MÖ 2375 ler) 
2-Ur-Namnu kanunları (MÖ 2060 lar) 
3-Ana-İttuşu kanunları (MÖ 2060-1960) 
4-Lipit-İştar kanunları.  (MÖ 1900)  kaleme alınmış kanunlardır. 
MÖ 1750 lere tarihlenen Babil kralı Hammurabi'ye ait olan ve onun adını taşıyan bu kanunların ilham kaynağı işte bu Sümer kanunları olmuştur. 

Sümerler, ilk sütun, kemer, kubbe gibi Batı dünyasına ancak binlerce yıl sonra girmiş olan mimari öğeleri günümüzden 5000 yıl önce başarıyla kullanmışlardır. 

***Tarihteki ilk Türk devleti Gök Türk değildir. 
Yine tarihiniz Hunlarla başlamaz. 
İlk Türk adlı devletimiz, 
Asur kralı Naram-Sin'in günümüzden 4200 sene önce Anadolu'ya yaptığı seferlerini anlattığı Şartamhari metinleri olarak bilinen yazılı raporunda geçen, 
Doğu Anadolu merkezli  Türki devletidir. Başında İlsu-Nail adlı Hakan vardır. 

 ***Bir diğeri Musul-Kerkük merkezli Turukkulardır. 
***Bir diğeri Hitit metinlerinde geçen Mardin Mesul Kerkük civarında devlet kuran Hurrilerdir. 
Türki devletini kuran Hurrilerin bir koludur. Hurri dili eklemeli Turani dildir. Kendisinden 2000 yıl sonra gelen Urartu dili de Hurrilerden çıkmıştır. Hurriler Anadolu'nun tarih öncesi devirlerinde itibaren eser bırakmışlardır. 

MÖ 6000-5000 arasındaki Neolitik kültür ile 
MÖ 5000-3000 arasındaki Kalkolitik kültüründe Hurilere ait olduğu anlaşılmıştır. Hatta MÖ 3. Bin yıla tarihlenen Eski Tunç Çağı kültürü ile Kalkolitik ve Neolitik devir kültürleri arasında hiç bir kopukluğun olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu da gösteriyor ki; Doğu Anadolu'daki Hurri kültürünun kökleri 8000 yıl önceye uzanmaktadır. 
Hurrilerin 8 bin yıl geriye gitmesinin, Anadolu'nun Türk'ün ikinci vatanı değil Sibirya-Turkistan ile birlikte en eski yurtlarından birinin Anadolu olduğunu göstermektedir. 

*
Anadolu'dan İtalya'ya göç eden Turovalılar ile Avrasya dan İtalya'ya giden Saka Türkleri, İtalya'da karışıp kaynaşarak Etrüskler yada Tursakalar adı verilen kavmi meydana getirmiştir ki; Roma medeniyeti herseyini bu Türk kavmine borçludur. 

Bizim Etrüsk veya Tursakalar dediğimiz bu Türk kavmi kendisine Rosenna demiş ve Kurt sembolünü seçmiştir. 

Osmanlı padişahlık rejimi yıkılıp Cumhuriyet dönemine geçmemiz, İtalyanlar dan yaklaşık 2500 yıl gecikmeli olmuştur. 
MÖ 509 yılında Roma'da krallık rejimi yıkılıp Cumhuriyet dönemi başlayıncaya kadar iş başında kalan krallar, Etrüsk Krallarıdır. 
Etrüskler bu tarihten itibaren siyaset arenasından çekilmekle birlikte, etnik mevcudiyetini yüzyıllar boyunca sürdürmüşlerdir. Özellikle Roma medeniyeti üzerindeki Etrüsk damgası tarihsel bir olgudur. 

İstanbul, Maltepe 
Türkan Saylan Kültür Merkezi 
Bahtiyar Aydın - 20. 01. 2024 

Ahmet Yesevi’nin izinden giden Erdoğan Aslıyüce’nin ardından! Ahmet Yesevi’nin izinden giden Erdoğan Aslıyüce’nin ardından!

(Not: Daha fazlası "ATA Yolunda"
 you tube kanalına yüklenecektir.)

https://twitter.com/Saka_larr/status/1748805750892245272?t=ib98kKbBhfHEvrYXW5VxLg&s=19

Editör: Kerim Öztürk