Ülkücüler ve siyasi teşkilatları MHP bir daha nakil çıktı.

İkinci dünya savaşından sonra dünya da kapitalist, marksist ve maoist ideoloji rüzgarları esmeye başlamıştı.

Bu rüzgar Türkiye’yi de etkiledi.

Her üç ideoloji de emperyal olup Türklerin güçlenmesini, birleşmesini ve Türkçü bir lider tarafından yönetilmesini istememişlerdir.

Ülkücüler ve MHP ise bu ideolojileri reddederek milli ve yerli politika izlenmesi konusunda adeta bir "Milli Mücadele” verdi ve bu dik duruşuna nalen devam etmektedir.

Günümüzde ABD, Rusya ve Çin'in Türkiye ve Türkistan üzerinde oynadıkları oyunlara kesintisiz devam ettiklerine şahit oluyoruz

ABD'nin Türkiye ve Türkistan üzerinde neler yaptığına yakın tarihimizde şahit olduk Doğu Türkistan'ın bağımsızlık ilanına Rusya ve Çin'den önce karşı çıkmış Lozan’a mesafeli durmaya devam etmiştir.

Rus muhalif lider Jirinoski; Rusya'nın Komşu ülkelerde sürekli karışıklıklar çıkarması gerektiğini, bu politikanın bir görev, hatta bir hak olduğunu savunuyor. Bu konuda Putin'e destek veriyor.

Putin göreve geldiği günden itibaren önce Rusya’yı federal sistemden üniter sisteme geçirme konusunda önemli adımlar attı. Ardından başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere eski Sovyet ülkelerini egemenliği altına almaya yönelik bir politikaya yöneldi.

Çin, Doğu Türkistan işgaliyle yetinmiyor, Batı Türkistan yönünde fırsat Kolluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ile Kazakistan olaylarında bizi en çok ilgilendiren Rusya Ukrayna'da başarılı olursa bu durum Kırım, Kazakistan ve Türkistan'ı olumsuz etkileyecektir

Ukrayna'nın topraklarını koruma ve kurtarma hakkı yok mu?

Ukrayna'nın Kırım ve Donbas bölgelerini işgal etmekle yetinmeyen Rusya şimdi de stratejik yerleri ve Karadeniz Kıyıları ile Kazakistan'a göz dikmiş durumda

Türk devletlerinin bağımsız hareket etmek ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurma ve dayanışma çerisinde olma hakları yok mu?

Rusya NATO'nun doğuya, yani Rus sınırına doğru genişlemeyeceği garantisi istiyor.

Aynı Rusya Komşu ülkelere müdahale etmeyeceğine dair garanti vermiyor, hatta böyle bir niyet dam taşımıyor.

Aksine müdahale ediyor, Kendisine sadık yönetimler oluşturuyor, olmadı işgal ediyor.

Rusların olayları bahane ederek girdiği Kazakistan'dan tamamen çekildiği doğrulanmadı.

Hatta gelen haberlere göre Rus askerlerinin 314'ü nalen Kazakistan’da.

Bu durum Kazakistan'ın Karışmasında Rusya'nın parmağı olduğunu göstermez mi?

Barış gücü görünümlü Rus askerlerinin Karabağ'da işgal gücüne dönüşmeye çalıştığı, Kırım'da Ruslaştırma politikasına nez verdikleri de dikkatten kaçmıyor.

Gelinen aşamada ABD, Rusya ve Çin bir yandan birbirleriyle çekişiyorlarsa da Türkiye ve Türkistan coğrafyasına yönelik niyetlerine adeta Birbirleriyle yarışıyorlar.

MHP ve ülkücülerin sürekli gündeme getirdikleri Savunmayı güçlendirme ile içerde milli birliği gerçekleştirme ve istikrarı devam ettirme düşüncelerinde ne kadar nakli oldukları ortaya çıkmıyor mu?

Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi! Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi!

Mehmet Topalgökçeli

Editör: Kerim Öztürk