Bazı CHP belediyeleri oyuna mı geliyorlar veya oyuna mı ortak oluyorlar acaba? Bazı CHP belediyeleri oyuna mı geliyorlar veya oyuna mı ortak oluyorlar acaba?

Ziftlenmek deyimi iki anlamda kullanılır: 1. Yiyicilik, rüşvet yemek. 2. İçki içmek.
Ziftlenmek deyiminin kökeni, kayıkların altına koruyucu zift  sürmekle ilgilidir. Kayıklar suya indirilmeden önce altı zift tabakasıyla kaplanır.
Olayın hikâyesiyse Padişah II. Mahmud'a mal edilir.
Derler ki, Sultan II. Mahmut bir gün yapılan harcamaların listesini gözden geçiriyordu. Bakmış ki, saltanat kayıklarının ziftlenmesiyle ilgili aşırı ölçüde ödeme yapılmış.
Bunun üzerine Padişah, kayıkların bakımından sorumlu ağayı huzuruna çağırıp hesap sormuş:
- Zift sürmek dediğiniz nedir ki? Bunca para ödenir mi? Nedir bunun aslı?
Padişahın öfkelendiğini gören Kayıkhane Ağası, çaresizlik içinde boynunu bükmüş.
- Hünkârım, demiş, yalnızca kayıklar ziftlenmiyor ki... Falanca paşa ziftleniyor, filanca ağa ziftleniyor. Eh, az biraz kulunuz da ziftleniyor... Bu arada kayıklar da ziftleniyor. Haliyle ziftlenme gideri arttıkça artıyor...

Editör: Kerim Öztürk