15 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 14.00’de, İstanbul Üniversitesi tarafından tertip edilen ” PROF. DR. AMİRAN KURTKAN BİLGİSEVEN’İ ANMA TOPLANTISI ” na katılımınızı saygılarımızla rica ederiz.

YER:

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina, Rektörlük Katı, Mavi Salon.

KONUŞMACILAR :

Prof. Dr. Metin Özkul 

( Süleyman Demirel Üniversitesi Öğr. Üyesi)

İçine düştüğümüz çıkmazdan nasıl kurtuluruz? İçine düştüğümüz çıkmazdan nasıl kurtuluruz?

Dr. Öğr. Üyesi  Burhan Baloğlu 

( İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi)

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

Editör: Kerim Öztürk