Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi! Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi!

YP Genel Başkanı Sadettin Tantan, “Türkiye’nin gündemi Anayasa değişikliği değil acil çözüm bekleyen sorunlardır.” dedi.

Sosyal medya hesabından Anayasa değişikliğine ilişkin açıklmalarda bulkunan Tantan, şu ifadelere yer verdi: 

"Meclis Başkanının yürüttüğü yeni Anayasa görüşmelerine katılarak ülkenin gerçek gündeminden koparılmasına izin verilmemelidir. Meclis Başkanının mevcut Anayasa’yı “12 Eylül” Anayasası olarak tanımlaması özünde hatalı ve demagojik bir tanımlamadır. Mevcut Anayasa ile 12 Eylül arasında maddi bir bağlantı neredeyse kalmamış, sadece AKP iktidarı döneminde Anayasa 12 kez değişikliğe uğramıştır. Her Anayasa değişikliği sürecinde İktidar cenahı “ileri demokrasi”, “güçlü ekonomi”, “modernleşme” gibi vaatlerde bulunmuşsa da her değişiklik sonrası devletin temel altyapıları zedelenmiş, kurumlar işlevsiz hale getirilmiştir. Sn. Numan Kurtulmuş, görüşmelerini yürüttüğü Anayasa değişikliği sürecinde geçmiş değişikliklerde elde edilemeyen neyi hedeflediğini somut bir şekilde ortaya koyamamıştır. Mevcut Anayasa değişikliği gündemi halka gerçek sorunlarını unutturup suni bir gündemle yerel seçimde hezimete uğrayan İktidarın yaralarını sarması için bir geçiş dönemi yaratılması çabasından öte değildir. Oysaki; halkın ihtiyacı ekonomik sıkıntıların giderilmesi, çağdaş bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır. İktidarın dayattığı yeni eğitim müfredatı modern Dünya’dan uzak, gençlerimizi nitelikli bir eğitimle donatmak yerine vasatın altında bir donanımla hayata atılmaya iten bir anlayıştadır. Sn. Meclis Başkanı ve Anayasa için kapısını çaldığı siyasi partiler bu taslak hakkında ne düşünmektedir? Halkın çözüm bekleyen sorunları varken soyut bir gündemle halkın oyalanmasına kimse izin vermemelidir. Meclis Başkanının gündeminde halkın ihtiyacına cevap verebilecek bir husus yoktur. Bu nedenle; yeni Anayasa adı altında yapılan görüşmelerin sona erdirilerek halkın gerçek ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılması gerekmekte olup siyaset yapıcıların bu doğrultuda görev ifa etmeleri zaruridir."

Editör: Kerim Öztürk