23 Mayıs ŞAH HATAYİ'nin ölüm yıl dönümü.

Ruhun şad, mekanın ışık olsun şahım.

ŞAH İSMAİL:

Güney Azerbaycan Erdebil kentinde doğmuştur. Annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Begüm Sultandır. Şah İsmail Azerbaycan Türküdür.

Şah İsmail Hatayi,

hem Türk tarihinin en büyük liderlerinden

hem de

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı-Safevi hafızasından arınıp, bu dahi şahsiyete layık olduğu değeri ne zaman verecek?

Mezhepçilik ve İran-Türkiye siyaseti zıtlaşması uğruna ona Farslık, Acemlik yakıştırması yaparak tarih ve toplum daha ne kadar manipüle edilecek.

Sözde Türk tarihçisiyim diye ortaya çıkıp, onu Acem, Fars hatta Türk düşmanı gibi göstermeye çalışanlar ne kadar duygusuz ve tarihe ihanet içindeler.

Anlatılamayan Atatürk Sevgisi Anlatılamayan Atatürk Sevgisi

Şah İsmail iki Türk Ordusu'nun karşılaşıp bir birini kıyımdan geçirmesine engel olmak için Safevi Türkmen Ordusunu sürekli geri çekmiştir. Anadolu'da kendisini destekleyen Şah Kulu'na gönderdiği mektuplarda bunu açıkça dile getirmiştir. Bunun yanında iki ordunun savaşması kaçınılmaz olduğunda Çaldıran'a varan Osmanlı Ordusu'na pusu kurmamış, yorgun olan Osmanlı Ordusu'na bir gün dinlenme fırsatı vermiştir. Yine Venedik ve Avrupalıların ateşli silahlarını red etmiştir.

Osmanlı tarihçileri bunu kaypaklık korkaklık olarak yorumlayıp hakaretleri yağdırsa da Şah İsmail ve Türkmen Ordusu yiğitçe, mertçe, adaletçe savaş meydanında yer almıştır.

Evet savaşı kaybettiler ama Türkmen Savaş Geleneğinin adil yönünü, Türk Kültürünün yüksek insanlık karakterini bir kez daha tarih sayfalarına yazdırdılar.

Ruhları Şad, Mekanları ışık olsun....

Not: Şah İsmail Hatayı, kime ne ikram edeceğini bilen bir bilge Türk hükümdarıdır..

Bu paylaşım Şah İsmail Hatayi Aşağılar ve küçümser derecede paylaşım yapan ve daha sonra uyarılınca paylaşımı kaldıran, Türk milliyetçisi görünümlü sahte kripto fetö'cülere gönderimedir.

Kamil KOÇ

Editör: Kerim Öztürk