İlhan Selçuk'un harika bir yazısı. Defalarca okumak gerek…

ŞAŞIP KALIYORUM

?Arap İngiliz'le birleşmiş Türk'ü arkadan vurmuş;

?Ermeni Rus'la birleşmiş,
Doğu Anadolu'yu kana bulamış;

?Rum Yunan'la, Yunan İngiliz'le birleşmiş,
Batı Anadolu'yu ele geçirmiş.

?Ülkenin mahvolmadık, yıkılmadık, yanmadık,
kan dökülmedik, kül olmadık hiçbir yeri kalmamış,

?Elde avuçta İstanbul ile İzmir bile yok!..

?Anadolu'nun altı yedi milyon nüfuslu en yoksul bölümüyle, yüzde doksan beşi okuma yazma bilmez,

?yorgun, yoksul, bitkin, ezik bir halk..
Nasıl kurtulmuşuz?..
Şaşıp kalıyorum...?

☘Yunan'ı nasıl denize döküp hizaya getirmişiz,

☘İngiliz'i İstanbul'dan nasıl çıkarmışız,

☘ dünyanın süper güçleriyle masaya nasıl eşit oturmuşuz?

⭐Yıl 1923
Anadolu'da 10-11 milyon savaş artığı yaşıyor;  aç biilaç,  parasız;

⭐Yüzde 95'i elifi görse mertek sanacak kadar alfabesiz... .
.
⭐ Ne yapacaksın?..
Demokrasi yap!.. Nasıl yapacaksın?..

?2000'li yıllarda Nurcu tarikatının ardına
Bu kadar adam takılmışken,

?1923'ün yanmış yıkılmış Anadolu'sunda nasıl demokrasi yapacaksın?..

?Kalan ne? Yıl 1923
Komşunun komşuyu boğazladığı iç savaşlardan,  Anadolu'yu mezbahaya döndüren dış savaşlardan yeni çıkmışsın.

?Fabrikan yok,
İşçin yok,
İş adamın yok, 
Mühendisin yok,
Doktorun yok,
Uzmanın yok,
Tüccarın yok,
Suyun yok,
Barajın yok,
Elektriğin yok,

?Kadınların çarşafta çuvala giriyor,
Erkeğin dört karı alıyor,

?Yurttaşlik yasası yok,

?Üniversiten yok,

Banka yok,

Burjuva yok,

Proletarya yok,

İhracatçı yok,

İthalatçı yok,

Sermayen yok.

?Kalkın bakalım...
Nasıl kalkınacaksın?...

?Sermayesiz ekonomik kalkınmanın yumurtasız omletten ne farkı var?

???Mustafa Kemal kuşağı ne yapmış?...

???Yöneticiler devletçiliğe neden ve nasıl sarılmış?..

???Türkler bankacılığı nasıl öğrenmiş?..

???Merkez Bankası 1930'a değin neden açılamamış?..

???Özel sektör nasıl oluşturulmuş?..
Yeni devlet nasıl kurulmuş?..

???Çağdaş öğretime nasıl geçilmiş?

???1920'de 10-11 milyon nüfusun yüzde 95'i
Alfabesizken savaş artığı bir toplumla,
Okuma yazma seferberliği nasıl açılmış?

???Kitaplıklarda kitap yokken,
Ulusal kütüphane nasıl kurulmuş?..

???Okullarda tarih kitabı bile yokken tarih nasıl yazılmış?..

???Yok olmanın kuyusundan çıkıp var olmanın doruğuna nasıl tırmanılmış?..

???Yunanlı ile dostluk nasıl kurulmuş?..

???Avrupa'da saygınlık nasıl kazanılmış?..

???Şaşıp kalıyorum...?

???2000'li yılları geçtiğimiz,
Yetmiş milyonluk Türkiye'nin haline bakıyorum...

???Hiçbir şeyimiz yokken neler yapmışız?..

???⁉️Herşeyimiz varken neler yapamıyoruz?..

?⁉️Bir de bu ortamda,
Mustafa Kemal'e saldıranlara bakıyorum...?⁉️

İran seçimleri ve İran Türklüğü İran seçimleri ve İran Türklüğü

??Daha çok şaşıp kalıyorum...??

İlhan Selçuk

Editör: Kerim Öztürk