Alıntı
Ünlü Azerbaycanlı tarihçi, Azerbaycan Bağımsızlık Harekatı'nın lideri, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in tarihi kanıtlar üzerine yapılmış çalışmalarından yola çıkılarak Selahaddin Eyyubinin milliyeti sorusuna Azerbaycanlı Tarihçi-araştırmacılarca şöyle cevap verilmiştir: 

"Hıristiyanların hegemonyasına son veren ve Üçüncü Haçlı Seferi'ni kazanan Selahaddin Eyyubi, bir Azerbaycan Türküdür!"

Ekber Neccef, Elçibey'in anılarını misal çekerek devam ediyor: 

"Ebülfez Elçibey: Bir Kahire Üniversitesi Tarih Fakültesi öğrencisi ile tanıştım.

Öğrenci: Hangi ülkedensiniz?

Elçibey: Azerbaycan'dan.

Öğrenci: Selahaddin Eyyubi'nin memleketindensiniz!
Selahaddin Eyyubi hakkında çok okumuştum. Ama o kelimeyi yeni duymuştum ve çok şaşırmıştım.

Elçibey: Nereden biliyorsunuz?

Öğrenci: Sabah size kaynağı getireceğim.

Getirdi. 25-30 cm eni olan (şimdi kesin olarak söyleyemem) ve 40-50 cm uzunluğunda ayrı bir çalışmaydı. Yüz kapağında şövalye kıyafeti giyinmiş Selahaddin'in resmi olan ve renkli resimlerle tarihin en önemli, en ünlü şahsiyetlerinin sıralamalı şekilde ansiklopedisiydi.

Avrupa'da Saladin olarak bilinen, yalnızca Kudüs'te değil, tüm Filistin ve Suriye'de Haçlıları yok edip bu toprakları Haçlılardan temizleyen, Alman İmparatoru, İngiltere ve Fransa Kralları önderliğinde Üçüncü Haçlı Seferi'ne (1189-92) karşı birleşik Müslüman ordularını yöneten, Haçlı Seferleri Başkomutanı, tüm Avrupa'nın gururu olan İngiltere'nin aslan yürekli adlandırılan Kralı Richard'ı (1157-1199) Akka Kalesi'nde diz çöktürerek yakalayan, 1177'de Mısır'da Eyyubi hanedanının iktidarını kuran yenilmez Komutan ve Sultan (1138-1193)! 

Öğrencinin bana verdiği eserde benim için yeni olan şuydu ki, Sultan Selahaddin'e sormuşlar:

- Diyorlar ki; Sen Kürtsün. Bu doğru mu?
Sultan Selahaddin:

-Hayır! Azerbaycanlıyız. Amcam Şirkuh, Az-Zib kabilesinden olduğumuzu söylerdi. 

Açıkçası okuduğumda beni çok heyecanlandırdı. Endişelendiğim bir şey, tarih kaynağının gösterilmemesiydi. Daha sonra Bakü'de doktora eğitimi alırken ve Üniversitede ders verirken Selahaddin ile ilgili araştırmalarıma devam ettim ve aradığımı buldum:

Araştırmacılar için en doğru kaynaklardan biri olarak bilinen İbn Hellikan'ın "Tanınmış Kişilerin Ölümleri Tarihi" (Wafayat al-Ayan). çalışmasında İbn Hellikan şöyle yazar:

"Shirkuh soyumuzun Gök Börü (Boz kurt/Mavi kurt) olduğunu söylemiştir!"

Selahaddin'in babası Eyyub, Azerbaycan'da Urmiye, Khoy, Zangazur ve Erivan, Kerkük, Nahçıvan ve Göye'de yaşamış olan Mavi Börü, Kara Börü, Gri Börü kabilelerinden yani Kurtlar aşiretinden geliyor.

Bu konunun, Orta Çağ'da Kurt kelimesi ile Kürt sözünün Arap alfabesindeki yazılışındaki benzerliğinden kaynaklanan karışıklığın bir diğer benzeri de Azerbaycanlı şair ve yazıcı Nizami Gencevi ile ilgiliydi.

 Azerbaycanlı edebiyat bilginleri bu konu üzerine defalarca yazmışlardır. Burada söylediklerini not etmem gerektiğini düşünüyorum.

Nitekim Nizami'nin eserlerinden birinde "Benim kurt tinetli annem" yazmış ve araştırmacılar bunu "Kürt kökenli annem" olarak yanlış yorumlamışlar (Orta Çağ'da Kurt kelimesi Kürt sözü ile aynı şekilde yazılmıştır).

Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor! Gümüşhane’yi Bekleyen Çevre Felaketi Korkutuyor!

 (Ebülfez Elçibey: Bütün Azerbaycan Yolunda, s. 162, 163,164.)

XII-XIII.Yüzyıllarda yaşayan Arap şair İbn Sanaulmulk bunu doğrular:
“Bi devlet-it-Turki ezzet milletul Arab
Va bi ibni Eyyub zellet şietus sulub”

Tercümesi:
Türk devleti ile Arap milleti yüceldi
Eyyubi tarafından, Haçlılar küçük düşürüldü (c)".

Yazıya ilave:

Selahattin Eyubi'nin konuştuğu dil ve Türk devlet yapısı bir yana, kardeşlerinin adı Turan Şah, Tuğtekin ve Börü'dür...

-Prof. Dr. Yusuf Halaçoglu

Editör: Kerim Öztürk