Ebulfez Elçibey: -Bir gün Kahire Üniversitesi Tarih Fakültesi'nin bir öğrencisi ile tanıştığımda: -Öğrenci: Hangi ülkedensiniz? -Elçibey: Azerbaycan’dan. -Öğrenci: Siz Selahaddin Eyyubi’nin Vatanındansınız! Ben...

Ben, Selahaddin Eyyubi hakkında az okumamıştım. Ancak bu sözü yeni işitiyordum ve bir o kadar da şaşırdım.

-Elçibey: Nereden biliyorsunuz?

Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi! Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi!

-Öğrenci: Sabah ben size kaynağını getiririm.

Getirdi de.

...Eni (şimdi kesin diyemiyorum) 25-30 cm, boyu 40-50 cm olan ayrıca bir eser idi.

Renkli resimlerle görkemli şahıslar serisinden ansiklopedik yayındı, üzerinde Selahaddin'in cengaver giyiminde resmi var idi.

Avrupa da Selahaddin adı ile tanınan, sadece Kudüste değil, bütün Filistin ve Suriye'de haçlıları darmadağın edip bu yerleri onlardan temizleyen, Almanya İmparatoru’nun, İngiltere ve Fransa Krallarının liderliği altında başlayan üçüncü Haçlı Seferine (1189-92) karşı, birleşik müslüman ordularının başında durarak haçlıların baş komutanı, bütün Avrupa’nın gurur duyduğu İngiltere Kralı aslan yürekli Riçar'dı (1157-1199) Akka Kalesinde diz çöktürerek tutsak alan, bütün Avrupa'nın “gazabına gelmiş” ve hatta Aligyeri Dante'nin “İlahi Komediya” eserinde Cehennemde tasvir edilen, Mısır'da Eyyubiler sülalesinin hakimiyet esasını 1177 yılında koyan, yenilmez Komutan ve Sultan Selahaddin’in (1138-1193)!..."

Tarihçi öğrencinin bana verdiği eserde benim için yeni olan bu idi ki, Sultan Selahaddine sormuşlar:

Diyorlar ki; Siz Kürdsünüz. Bu, doğru mudur?

Selahaddin Eyyübi;

-Hayır, Biz Azerbaycandanız. Amcam Şirkuh diyordu ki, biz Ez-zib (Arapça:Kurt/Kurd-Gurd) tayfasındanız. Doğrudan-doğruya, o zaman bunu okuduğumda beni çok heyecana getirmişdi.

Bir şeye hayıflanırdım ki, tarih kaynağı gösterilmemişdi. Sonralar Bakü’de Aspirantura’da okurken ve Üniversitede ders verirken de Selahaddin hakkında araştırmalarımı devam ettirdim ve aradığımı buldum; araştırmacıların en doğru saydığı kaynakların birinde  tanınmış görkemli Bilgin İbn Hellikan‘ın; "Görkemli Adamların Ölüm Tarihi" (Vefayat El-Ayan) eserinde.

İbn Hellikan yazıyor;

...Şirkuh demiştir ki, bizim nesebimiz (Soy kökümüz) Gök Böri (Boz Kurt/Göy Gurd)-dir!..."

Selahaddin'in babası Eyyub Azerbaycan’da Urmiya, Xoy, Divin, Zengezur ve Erivan boylarında, Kerkük Boylarında, Nahçıvan’da, Göyçe’de geniş bir şekilde yayılmış Göy Börü, Qara Börü, Boz Börü tayfalarından, bir sözle, qurdlar tayfasından çıkmıştır.

11-Günümüzde de bu adları taşıyan yer, mahalle, köy, oba, dağ, tayfa ve nesillere bu bölgelerde sıkça rastlanır.

Bu meselenin; Orta çağlarda "qurd" sözü ile "Kürd" sözünün Arab Elifbası ile yazılışında uygunluğundan doğan karışıklığın başka bir benzeri Azerbaycan şairi dahi

Nizami Gencevi ile bağlı olmuştur.

Bu konuda Azerbaycan edebiyat alimleri tekrar tekrar yazmışlardır.

Sakalar İskitler(Gizlenen Eski Anadolu Halkı)

Onların dediğini burada kaydetmeyi gerekli sayıyorum.

Şöyle ki;

Nizami eserlerinin birinde;

“Menim qurd tinetli anam” yazmış, araştırmacılar bunu “Benim Kürd Asıllı Anam” olarak okuyup, yanlış takdim etmişler (Orta çağda qurd sözü ile Kürd aynı şekilde yazılırdı)..."

Selahattin'in kardeşlerinin birinin adı Gökbörü, ötekinin Turan Şah, diğerlerinin adı da,Tuğ Tekin, Şahin Şah ve Adil'dir. Ebulfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, Syf, 162,163,164.

Not: ARAP ALFABESİNDE" Ü" HARFİ YOKTUR. "KURT" SÖZÜ İLE" KÜRT " YAZILIŞI AYNIDIR. TÜRK YAZAMAZSIN. TURK YAZARSIN. DÜNYA YAZILMAZ, DUNYA YAZILIR. " KURT " TÜRKLERİN SEMBOLÜDÜR. KURTUM DİYE YAZILDIĞINDA KÜRT OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.

ZATEN , KÜRTÇE ALFABE İLE YAZILI HİÇ BİR BELGE YOKTUR .. KÜRT ALFABESİ VE KÜRT DİLİYLE HİÇ BİR DEVLETE AİT BELGE , YAZI KALINTI YOKTUR. SELAHADDİN EYYUBİ'NİN KARDEŞLERİNİN ADI DA ÖZ BE ÖZ TÜRK ADIDIR.(TUĞTEKİN ,TURAN ,,BÖRİ BÖRİ: TÜRKÇE SAVAŞÇI KURT anlamındadır.)

Paylaşımı Almanya'ya yaşayan arkadaşımız Yazar, Mustafa Öncül gönderdi. 15 ve 16. Maddeler de Sn Mehmet Ali Taşkın beye aittir.

Editör: Kerim Öztürk