Siyasi Türk milliyetçiliğinin temelinde on bin yıllık Türk tarih, kültür ve medeniyeti vardır; radikaldir, rasyoneldir, ilerici, gelişmeci bir felsefeye sahiptir. Günümüz bir kısım milliyetçileri tarihi gelişimden uzak, bilgi ve birikimi görmekten aciz, bilimle küs, kitap okumayan, mevcut vurguncu çarpık düzeni ve kokuşmuş iktidarları savunmayı bir marifet sayan kısacası sistemin milliyetçiliğini Türk milliyetçiliği ile karıştıran bir görünümdedir. Bunun bir sebebi de yönetici olan milliyetçi siyasetçilerin yetersizlikleri, yeteneksizlikleri, toplumcu/halkçı milliyetçiliği sistem milliyetçiliği seviyesine indirmiş olmalarıdır. Doktriner ve ideolojik Türk milliyetçiliği tarihinin hiçbir döneminde sistem/düzen milliyetçiliği olmamıştır. Vurguncu, tekelci, sömürücü, milletle ters, din tüccarı, haramzade, oligarşik kapitalist sistem/düzen milliyetçiliği, bizden değildir!

Milliyetçiler neden iktidar olamaz? Milliyetçiler neden iktidar olamaz?

Hikmet İşman

Editör: Kerim Öztürk