Kastettiğim ise, Türkiye'yi ve tarihimizi öylesine bilmiyor ki, "burjuvazi, Sağ Kemalistler-Sol Kemalistler" gibi sosyal gerçekliği bulunmayan bir kaç kavramla tarih veya sosyoloji okuması yapılamaz...Bu sebeple de bilimsel ve toplumsal gerçekliği bulunmayan, fıtratı gereği kendi ürettiği üç-beş kavramla yapılmış değerlendirmeleri esas alamazdım ki...Bu sebeple de "SİYASAL İSLAMCILARLA kendilerine SOL KEMALİST diyenleri, birbirlerine düşman olsalar bile aynı dogmatik düşünüş biçimine sahip olmaları bakımından zıt ikiz kardeşler sayarım...Gözlemlerinizle siz de fark etmiş olmalısınız ki, her iki takımından "a priroi" varsayımsal olarak mutlak doğruları vardır...Bilimin ve sosyal gerçekliğin verileri bu iki kesimi de hiç ilgilendirmez. Onlar "bilim yapıyoruz" adı altında kendi kurgusal doğrularını başkalarına kabul ettirmek peşindelerdir... "Cumhuriyet ilân edildiğinden itibaren karşı devrim başladı" veya "Atatürk'ün 1938'de vefatını takiben karşı devrim başladı" gibi sloganlar kullanan adamlar nasıl bilimsel olabilirler ki?

Ancak bu vesileyle ifade etmeliyim ki, benim bilimsel ölçüler dışında ve DDH'nın motto haline gelmiş ilkeleri haricinde "sol kimlikli-sağ kimlikli" gibi önyargılı ölçülerimin olmadığını en iyi siz bilirsiniz...

Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma! Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma!


Rubil Gökdemir

Editör: Kerim Öztürk