"Filozoflar, insanlığın akıl çapını genişletirler; bundan yararlanan bilim insanları da îcat yaparlar.

Beşerî düşünme; beşerî akıl temelli, sistemli, yöntemli bir düşünmedir.

Bütün söz ve fiillerin motoru düşünmedir.

Düşünmek, gerçeği görmek içindir.
Düşünen kişi, her türlü zorluğa ve zahmete katlanmasını bilen kişidir.

Düşünme yapmada, merak etmenin ardından sorgulama gelir.

Sorgulama; hesaba çekmek değildir.
Bir konuyu irdelemek amacıyla soru sormaktır.

Soru sormak, o konu hakkında teknik bilgi sahibi olmakla mümkündür.

Soru sormak, çift yönlü diyalektik düşünmedir.
Diyalektik olmaksızın düşünme yapılamaz.

Soru sormak ve soruya cevap vermek bir düşünsel faaliyettir.

Üç Tarz-I Siyaset... Üç Tarz-I Siyaset...

Bir insan, soru sorarak; sıradan anlamanın ötesine geçip, zihinsel sorgulamaya başlarsa, düşünme yapmaya başlamış demektir.

Sorgulama, sınır tanımaz.
Olgu, obje ve olayı bütün boyutlarıyla sorgular.
Sınırlı sorgulama, sorgulama değildir.

Sokrates'in dediği gibi; 
'Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez".

FELSEFE; mevcut fikirleri sorgulamakla yapılır.
Mevcutları savunmakla felsefe yapılmaz..."

Prof.Dr.Niyazi KAHVECİ

Akıl çapımızın genişletilmesine katkı sunan, düşünür ve  filozofların çoğalması özlemiyle...
Reyhan DEMİREL

Editör: Kerim Öztürk