Sözü yanlış kullandığımız her an kendimizi cehennem batağının içine biraz daha çekeriz. Sözlerimizle zehir yaratıyor, sonra onu başkalarına akıtıyoruz.

Kendinizi ne kadar sevdiğiniz ve kendinizle ilgili ne hissettiğiniz, sözünüzün kalitesiyle doğru orantılıdır. Sözleriniz günahsız ve zararsız ise kendinizi iyi hissedersiniz. Sözlerinizi sevginizi paylaşmak için kullanın. Sözlerinizi özenle seçerseniz, insanlar arasındaki iletişiminiz duygusal zehirden arınacaktır. Sözler size Tanrı'nın armağanıdır. Bu armağanı kötüye kullanmayın. Hitler sözün olağanüstü gücünü kötüye kullanmıştır.

Kişinin bakış açısı, onun dünyasını yansıtır. Her insan kendisiyle uğraşır. Bizimle değil. İnsanların kendi inanç sistemleri doğrultusunda oluşturdukları düşünceler daima onlarla ilişkilidir. Bu sebeple hiçbir şeyi kişisel algılamayın, Üstünüze almayın.

Birisi size sevgi ve saygıyla davranmıyorsa, o kişinin sizden uzaklaşması sizin için bir armağandır. Eğer sizden uzaklaşmıyorsa onunla birlikte uzun yıllar acı çekersiniz.

19 Mayıs 1919, Kurtuluş’un Ve Cumhuriyet’in İlk Adımıdır 19 Mayıs 1919, Kurtuluş’un Ve Cumhuriyet’in İlk Adımıdır

Çok küçük bir söz, yanlış bir bilgi insanlar arası iletişimi koparır. Bundan iletişimin iki yanında yer alan tüm insanlar etkilenir ve zehirlenir. Bu zehir bulaşıcıdır ve nesilden nesile aktarılır.

Kaynaklar

* Zülfikar Özkan, Beynin Mutluluğa Ayarlanması, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2021.

* Don Miguel Ruiz, Dört Anlaşma, Ötesi yayınları, İstanbul, 1999, s.52 ve 63

Zülfikar ÖZKAN

Editör: Kerim Öztürk