Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür

"Türkçüler, (20. yüzyıl başlarında) Türkiye dışında Türkler var dedikleri için, #Türk tarihi Osmanlı'dan ibaret değil, İslam öncesinde de şerefli bir tarih var dedikleri için dinsizlikle suçlandılar. Ama hayat onları haklı çıkardı."

"Türk Ocakları ilk dönemlerinde tüzüğüne şu cümleyi eklemişti: "Türk Ocakları Türklüğün saadet ve selametini beşeriyetin saadet ve selametinde görür. Bu cümle Türk milliyetçiliğinin alameti farikasıdır."

"Bu milliyetçilik ırkçı değildir, ötekileştirici değildir, düşmanlaştırıcı değildir. Bana göre bu umde Cumhuriyetten sonra "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" düsturuyla şekillenmiştir. Türk Ocağı bu ilkelerle kurulmuştur."

Dr. Cezmi Bayram

Editör: Kerim Öztürk