AKP açılım defterini kapattı mı? CHP kan ve gözyaşı getiren açılımı sürdürmek mi istiyor? AKP açılım defterini kapattı mı? CHP kan ve gözyaşı getiren açılımı sürdürmek mi istiyor?

"Türkçüler, (20. yüzyıl başlarında) Türkiye dışında Türkler var dedikleri için, #Türk tarihi Osmanlı'dan ibaret değil, İslam öncesinde de şerefli bir tarih var dedikleri için dinsizlikle suçlandılar. Ama hayat onları haklı çıkardı."

"Türk Ocakları ilk dönemlerinde tüzüğüne şu cümleyi eklemişti: "Türk Ocakları Türklüğün saadet ve selametini beşeriyetin saadet ve selametinde görür. Bu cümle Türk milliyetçiliğinin alameti farikasıdır."

"Bu milliyetçilik ırkçı değildir, ötekileştirici değildir, düşmanlaştırıcı değildir. Bana göre bu umde Cumhuriyetten sonra "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" düsturuyla şekillenmiştir. Türk Ocağı bu ilkelerle kurulmuştur."

Dr. Cezmi Bayram