Trabzon Vâlisi Sayın İsmâil Ustaoğlu.
Bir Vâlinin öncelikle bilmesi gereken en önemli konuların başında Vâlisi olduğu şehrin tarihini iyi bilmek ve yöneteceği şehrin geçmişten günümüze olan seyrini araştırarak yeterli donanıma sahip olmaktır.

Bu şehir, MÖ. 2100 yıllarında bir Türk boyu olan Tibarenler (Trab Türkleri) tarafından kurulmuş olunca, şehrin Vâlisinin çok daha fazla bilgi donanımına ve hassasiyete sahip olması gerekmektedir.

Şayet Trabzon şehrimizin hakkında yeterli araştırmalarda bulunmuş olsaydınız, Trabzon’un Fâtih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 15 Ağustos 1461 olduğunu dikkate alarak, hayali Pontus peşinde koşan Fener Patriği Bartholomeos’un 15 Ağustos’ta Trabzon’a gelerek Sümela Manastırını ziyaretine âyin yapmasına asla izin vermezdiniz.

Bir diğer önemli husus ise;
Fener Patriğine üzerinde ‘’EKÜMENİK PATRİK’’ yazılı olan Trabzonspor takım formasının verilmesidir.

Fener Patriği Ekümenik Patrik değildir, olamaz da!
Her ne şekilde ve kim veya kimler tarafından yapılmışsa Fener Patriğine ‘’Ekümenik Patrik’’ unvanın verilmesi, O’nun ‘’Cihan Patriği’’ olarak kabulüdür ki bu asla kabul edilemez bir durumdur ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temeline konulmuş tahrip gücü yüksek bir dinamittir. Yıllardır süre gelen bir ABD ve Yunan rüyasının kabul görmesidir.

Trabzonspor, sadece bir spor kulübü olmanın çok ötesinde, tüm Trabzonluların ortak kimliği, ruhları birleştirip ortak ruh kılan moral ve  övünç kaynağı, kalplerin bir ve beraber çarpması, tasada- kıvançta ortak bir bütün olmasıdır ki, üzerinde ‘’EKÜMENİK PATRİK’’ yazılı Trabzonspor takım formasının Fener Patriğine hediye edilerek, üzerinde ‘’EKÜMENİK PATRİK’’ yazılı formayla basının karşısına çıkarak fotoğraf çektirmesi, Tüm Trabzonspor taraftarları ve Trabzon insanlarının kabul edeceği bir durum değildir.

Bu zamana kadar hayâli Pontus hayallerinin gerçekleşmesi için Sümelâ Manastırını Pontus’a giden yolda atlama taşı olarak kullananlar, şimdi de Trabzonspor’u kullanmaktadırlar.

İÇİNDE FENER PATRİĞİNİN DE OLUP, BAŞ ATÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI HAYÂLİ PONTUS İÇİN YÜRÜTÜLEN KİRLİ FALİYETLERDEN BAŞLICALARI!

TRABZON ÜZERİNDE OYNANAN KİRLİ OYUNLAR!
Uzun yıllardan beriye çeşitli kitap ve makalelerden derlenmiş çok önemli bilgiler olup, bu yazıyı fayda temini bakımından öncelikle;
Trabzon Milletvekilleri,
Trabzon'a gelen Vâliler,
Trabzon'da görevli Emniyet birimleri,
Partilerin İl ve İlçe Yöneticileri ve Belediye Başkanları,
Trabzonspor sayesinde ancak satabilen Trabzon mahalli basını okumalıdırlar!
Ve de tüm Karadeniz insanı okuduktan sonra bu yazıyı gelecek nesillere intikali için mutlaka paylaşmalılar!

Trabzon, MÖ. 2000- 2100 yıları arasında Turani (Türk) kavim olan Tiberanler tarafından kurulmuş, ilk ismi öz be öz Türkçe ‘’Tiberanzon’’ olan bir Türk şehridir.

ŞEHRİN DİĞER TÜRKÇE İSİMLERİ;
Tibarzon
Tarabuzan
Drabzan
Trabzan
Turabozan
Hurşidâbad
Trabefzun

Yunanlılar, şehrin Türkçe olan isminin ilk hecesini alıp, bu ilk heceye, PEZA- PEZÜS- PEZANT gibi uyduruk ekler ilâve ederek kendilerine mal etmeye çalışmışlardır.

TRABZON VE İSTANBUL
Tarihin hemen her döneminde dünyada çok büyük bir öneme sahip iki şehrimizden biri Trabzon, diğeri ise İstanbul’dur.

İstanbul şehrini, Trabzon’la aynı tarihte kuranlar da yine bir Türk boyu olan ‘’OY- UY’’ Türkleridir ki Erenköy’de bulunan yazılı taşlar bunun en büyük delilidir. Nedense bu tarihi gerçekler milletimizden gizlenerek hep yalan ve yanlış bilgiler verilmiştir.

Trabzon ve İstanbul, bu iki Türk şehri üzerinde kirli hesapları olanlar hummalı bir gayretin içinde olanca melânetleriyle saldırıp en ufak bir duygusallığımızı, küçük bir boşluğumuzu fırsat bilerek, dünyanın beli merkezlerinde aleyhimizde senaryolar geliştirip kamuoyu oluştururlarken, acaba bizim idârecilerimiz, siyâsiler ve bölge insanı olarak bizler neler ile meşgulüz ve hangi tedbirleri almaktayız?

SADECE YUNANİSTAN'DA 54 PONTUS DERNEĞİ MEVCUT.
Yunanistan, Trabzon ve havalisinden toprak talep edebilmek gayesiyle Yunanistan'da 54, dünyanın çeşitli ülkelerinde ise 176 PONTUS DERNEĞİ kurmuştur.

Dünyada hiçbir devletin başka bir devletin herhangi bir şehrini ele geçirmek maksadıyla, kendi için de 54, başka ülkelerde ise 176 dernek kurduğu vaki değildir.

Yunan Devleti, Trabzon ve havâlisi üzerindeki ‘’SÖZDE PONUTSU’’ yeniden kurma faaliyetlerini askeri bir disiplin ve hiyerarşi dâhilinde yürütmekte olup, bütün bu faaliyetlerini Selânik civarında bulunan Kolordunun askeri karargâhından sevk ve idâre edilmektedir.

PONTUS KÜÇÜK ASYA BANKASI
Yunanistan, Trabzon ve havâlisi üzerinde sözde Pontus faaliyetlerini yürütebilmek için ödenek ayırarak, sırf bu faaliyet için ‘’Pontus Küçükasya Bankası’’nı kurmuştur.

İlk kez 1997’de Patmos Adasında düzenlenen ‘’Vahiy ve Çevre Toplantısı’’ında Fener Rum Patriği Bartholomeos bir konuşma yaparak, ‘’Mübâdele ile Trabzon’dan gönderilenlerin mutlaka Trabzon’a geri gönderilmesi gerektiğini ve bunun üzerinde titizlikle çalışılmasını, Trabzon ve civarının kendilerine ait topraklar olduğunu’’ söyledi.

‘’Yunan Dilini Ulusallaştırma Derneği’’, 10- 12 Ağustos 2002 de düzenlediği gezinin güzergâhını, Merzifon- Amasya- Bafra- Samsun- Ordu- Giresun- Trabzon- Rize olarak açıkladı. Özellikle Trabzon’un altını çizerek ‘’Trabzon bizim için çok büyük bir öneme sahiptir’’ dedi.

YUNANİSTAN’DA OKUTULAN DERS KİTÂPLARI.
Yunanistan İlk Okullarının 6. Sınıfında okutulan ‘’Yeni Dönem Yunan Tarihi’’ ders kitâplarında, ‘’Trakya- Batı Anadolu- İstanbul- Karadeniz Bölgesi Yunan toprağıdır’’ diye okutulmakta olup, özelikle Trabzon ve havalisine vurgu yapılmaktadır.

Yunan ‘’İlk Okul Anatolijisi’’nde aşağıda ki satırlara rastlanmaktadır;
‘’Gözlerim, beni bir Türk’ün öptüğünü görmektense, kanımla toprak kızıla boyansın. Ben kitâp filan istemem. Ben barbar Türklerle savaşmak istiyorum. Türkleri sapanımla vurup silâhlarını alacağım. Bu imansız Türkler…. Bu alçak Türkler... Bu köpek Türkler….’’

PONTUSÇULUK ŞUURU GELİŞTİRİLİYOR.
1993 Ağustosunda ‘’Sümelâ Meryem Ana Vakfı’’nın düzenlediği TRABZON VE PONTUS TOPLANTISI’nda, Yunan Başbakanı şunları söylüyordu;
‘’Dedeleriniz, Karadeniz Bölgesinde ki Pontus topraklarına dönüş hayâlini sizlere miras bırakarak öldüler. Sizler bu mirası kalbinizde koruyun. Pontusu ve Karadeniz’i asla unutmayın…’’

New York Vâlisi, 6 Ekim 2002 de Kadın Yazarlar Ödülünü, ‘’Trabzon ve civarı Pontus’tur’’ diyen kitabın yazarı olan kadına verdi.

1992 de Yunanistan Kültür Bakanı Melina Merküri, ‘’Anavatan Pontus’u Kurtarma Dünya Komitesi’’ adına dağıttığı haritada, Trabzon merkezli Karadeniz Bölgesi toprakları Pontus Rumlarına, kalan Anadolu toprakları ise Ermeni, Süryani ve Kürtlere paylaştırılıyordu. Bu iğrenç harita, Yunan ders kitâplarına konulmuş olup, halen Yunanlı öğrencilere okutularak, öğrencilerde küçük yaşlardan başlamak üzere ‘’Pontusçuluk şuuru’’ geliştiriliyor.

TÜRKLERE OLAN KİN VE İNTİKAMLARI.
Yunanistan Başbakanı Kostantin Karamanlis, 1974 te Selânik Fuarının açılışında demişti ki;
‘’Bugünkü gücümüzle, Türkleri savaşarak yenmemize imkân yok. Mücâdelemizi her türlü çareye başvurarak sürdüreceğiz. Onların içinde adamlarımız olacak, onlar içeriden bize hizmet ederlerken, Türklerin yaralarını kaşıyarak kanatacağız…’’

İşte Karamanlis’in bahsettiği yarayı kaşıyıp kanatmak için Yunan Hükumetlerinin kurduğu dernek ve vakıf sayısı 450 den fazladır. Bu 450 den fazla olan dernek ve vakıfların 230 tanesi sadece Trabzon üzerinde hak iddia etmek ve hayali Pontus faaliyetlerini yürütmek içindir.

Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

PONTUS SOYKIRIM ANITI NE ANLAMA GELİR.
Selânik Belediye Meclisince kent merkezindeki ‘’Agia Sofia Meydanı’’na PONTUS SOYKIRIM ANITI dikilmiştir.

EN DİKKAT ÇEKİCİ OLANI İSE;
Trabzon üzerindeki hayâli Pontus faaliyetlerinin, eski tarihi kalıntılar, yer isimleri ve bilhassa da câmiye çevrilen kiliselerin üzerinden yürütülmesidir.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘’Dış Yunanlılar Genel Sekreterliği’’ tarafından yapılan açıklamada; Karadeniz ve bilhassa Trabzon civarında yaşanan Pontus soykırımı için yapılan tüm faaliyetlerin destekleneceğini ilân etmiştir.

TRABZON VÂLİLİSİ SAYIN İSMAİL USTAOĞLU!
Yukarıda ki bu bilgiler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesinde bulunarak, Fener Patriğinin, Trabzon’umuzun Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethediliş günü olan 15 Ağustos’a alternatif olarak Sümelâ’ya gelip âyin yapma fetbazlığına derhal engel olmalısınız ki bu Trabzonluların yetkili mercilere olan bir EMRİDİR!

Allah’tan sonra iki emredici daha vardır ki;
İlki MİLLET!
İkincisi ise hak, hakikat ve doğrulardır!

Aksi bir durumda, bu kirli oyuna müsaade eden resmi makamların Trabzonlular nezdinde suçlu bulunup, kınanıp hor görüleceğinin bilinmesini isteriz!

TRABZONLULAR ADINA;
ORHAN KILIÇOĞLU
Muhteşem Türk

Editör: Kerim Öztürk