Atatürk'e büyük adam diyoruz ya sahiden öyle. Onun büyüklüğü karşısında selam duruyorum. Bir örnek daha...  Bu foto-harita Trakai diye bir göl köyü.7-8 bin civarı nüfusu var. Litvanya'da...
Haritadan bakıldığında, Türk ve Müslüman dünyasıyla pek alakası olmayan bir yer...

Orada 600 yıldır yaşayan Musevi Karay Türkleri var.

Büyük Litvanya Kralı Vytautas, Kuman soyundan gelen Kırım Türklerini toprak verip bölgeye yerleştirmiş. Ahali o günden bu güne kültürünü, dilini ve kendine has yaşantısını sürdürmüş. 
Atatürk'le ilgisi ise düşündürücü...

Karaylar o bölgede asırlarca kalmış ama ne Osmanlı ne de başkalarının bunlardan haberi yok.Ufak bir topluluk, uzak bir coğrafya eee haliyle kimsenin umurunda değiller.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 1970'lerde Atom fiziğiyle alakalı bir toplantı için Litvanya'ya gidiyor. Profesör olan arkadaşı Yutsis, kendisini "ilgisini çeker" diye Trakai'ye götürüyor. Köyün ihtiyar meclisinin başı olan aksakallı bir adamla uzun uzun konuşmuşlar. Hem de Türkçe...

Anlatılamayan Atatürk Sevgisi Anlatılamayan Atatürk Sevgisi

Aksakallı, şöyle diyor:  
"Sizin Atatürk'ünüz zamanında Türkiye'den O'nun gönderdiği elçiler gelir, bize Türkçe dergiler, kitaplar getirirdi. Atatürk vefat etti, Türkiye'den ses seda kesildi. Size ne oldu?"
Cevap verirsek?!!
ATATÜRK ölünce, Türkler uyudu...

Düşünebiliyor musunuz? O kadar savaşları yapacaksın. Bir ülkeyi yeniden yaratacaksın, onu kalkındırmak için hızlı davranıp onca kurumu kuracaksın, 20. asrın gelişmiş medeniyetine bir an evvel ulaşabilmemiz için ileri hamlelerini zamanımızın hız kavramının üstünde yapmak için çaba sarf edeceksin ve bir de dünyanın neresinde olursa olsun, ırkını yalnız bırakmamak için onlara da ulaşacaksın!

Bir an insanın içinden “Yok be!” demesi geliyor değil mi? İşte onun için Mustafa Kemal Atatürk oluyor! Onun için yüz yılın lideri oluyor!Onun için savaştığımız düşmanlar bile ona hayran oluyor! Onun için önünde saygıyla eğiliyorlar! Onun için dünyaya Kurtuluş Savaşı örnek oluyor!

İçimden şunları haykırmak geçiyor: 
“Atatürk ölünce, Türkler uyudu. 
Atatürk ölünce, Türk ırkı kendini unuttu. 
Atatürk ölünce, devşirmeler türedi. 
Atatürk ölünce, ülke hızla geriye gitmeye başladı.
Atatürk ölünce, halk uyumayı seçti ve hala uyuyor!

Şunu bir kez daha anladım ki Atatürk üstün zekası ve enerjisiyle Türk’ü ve Türklüğü en yüksek yere çıkarmayı kendine görev edinmiş, Türk’e ve Türklüğe aşık bir insandı!

Kaynak: Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
Trakai Gölü ve Atatürk turkishnews.com/tr/content/202…

Editör: Kerim Öztürk