Bundan 250 yıl geriye giderseniz Amerikalı,

900 yıl geriye giderseniz de Rus bulamazsın!

1200 yıl geride İngiliz,

1700 yıl geride Fransız,

2000 yıl geride ise Alman bulamazsın.

Ama İnsanlık tarihinde ne kadar geriye giderseniz gidin Türk bulursunuz.

⏬⏬⏬

https://t.co/RgVHEA84xM

Etrüsk Kurganlarından çıkan Jade taşı Avrupa'da bulunmuyor. Jade-Yeşim taşının tek kaynağı ise Doğu Türkistan'da bulunmuştur.

⏬⏬⏬

https://t.co/BBThGbwEqM

James Fergusson, 1872'de yayınladığı 4 ciltlik Mimarlık Tarihi adlı eserinde; Avrupa'ya Hint-ariler gelmeden önce Turanlılar gelmişti derken, ilave ediyor: Avrupa'daki tüm kurganları-dolmenleri Turanlılar inşa etmiştir. Bunları biz desek faşist derler!

Video ⏬⏬⏬

https://t.co/XMpWRbKtxp

Dolmenler, Tümülüsler ve Jade Taşı Turanidir.

Schliemann'ın 1870'lerin başında kazdığı Truva'da JADE TAŞI'ndan yapılmış cok sayıda balta ve gerdanlık su yüzüne çıkartılmıştır.

6000 yıl önce bu taşları işleyecek teknoloji Avrupa'da bulunmuyor, Türkistan'da bulunuyordu.

⏬⏬⏬

https://t.co/XFu3o2GABk

19. Yyda Avrupalı bilginler tarih tezi çatışmalarının kilidi durumuna gelen JADE taşını araştırmak üzere Asya'ya gitmiş, bu taşın binlerce yıldır Türkistan’ın Hotan, Yarkent, Bogdu-ula, Lolan ve Miran yörelerinde Türklerce çıkartılıp, işlenerek Çin’e satıldığını saptamışlardı.

⏬⏬⏬

https://t.co/49CliwVVKK

Prof dr Mehmet Bayrakdar: Mısır Piramitlerini ilk kuranlarda,

Tekerleği ilk icad eden de,

İlk yazıyı, dili edebiyatı, efsaneyi icad eden de Türklerin Ataları Sakalardır derken,

"Türkler yoğurttan başka ne icad etti ki?!" diyen 'maraz kitle' ye duyurulur...

Video⏬⏬⏬

https://t.co/O6Ek2Xz6nd

Saka/İskit Uzmanı Prof Dr İlhami Durmuş hocanın kitabını okuyamayanlara fırsat.

Bozkırın Kuyumcusu İskitlerin yaptığı işçiliği değil 2800 yıl önce, bugün yapılamıyor.

PEKİ:

Eski Türkler bu kadar yüksek bir uygarlıktan sonra neden bu kadar çok düştüler?

Video⏬⏬⏬

https://t.co/LaynzfjLdk

Tüm bunlara rağmen biz kalkıp da tüm dünya Türk demiyoruz.

İtalyanların tamamı Türk kökenli değil, ama bir kısmı Etrüks bağı ile Türk kökenli.

⏬⏬⏬

İtalyan ve Alman Bilim insanları sonunda Etrüsklerin sırrı çözdüler. Buna göre;

Etrüskler, Genç Neolitik ve Tunç Çağı'nda, yaklaşık MÖ 6000'den MÖ 3500'e kadar Bozkırdan bölgeye göç eden Turanilerden türemiştir. Biz deyince ırkçı oluyoruz onlardan okuyun.

İngilizce makale link

Türk halklarının kökeni Türk halklarının kökeni

⏬⏬⏬

https://t.co/pbVLXj5g1S

Biz kalkıp da Norveç'in tamamına Türk demiyoruz, ama Viking bağı ile bir kısmı Türk kökenli.

Keza İspanyolların tamamına da Türk demiyoruz, ama Katalonların kökeni itibarı ile bir kısmı Türk kökenli.

Biz Great Britain Kingdoom insanlarının hepsine Türk demiyoruz, ama Kelt bağı ile İrlanda, Galler, İskoçların bir kısmı Türk kökenli.

İŞTE İSKOÇ (İSKİT) DEKLARASYONU

İskoçyalı bilgin James Ferguson, 1872'de yayımlanan kitabında (https://t.co/XEvcONFVcI ) (Sayfa 30-31, 507, 508 )

bu nitelemeleri yaparken kendi damarlarında Asyalı (Turanlı) İskit kanı dolaştığı inancındaydı; çünkü yüzyıllarca önce,

İskoçyalılar, Papa'ya gönderdikleri 6 Nisan 1320 günlü dilekçelerinde Asyalı İskitlerin soyundan geldiklerini, İskoç (Scoth) sözcüğünün "İskit"in (Scyth) özgün biçiminden başka bir şey olmadığını, resmen bildirerek Kilise kayıtlarına geçirtmişlerdi.

⏬⏬⏬

https://t.co/JScDyJ6y1A

Macarlara hiç gelmiyorum Turan bayrağı onlarda. Her yıl yüzbinlere ev sahipliği yapıp Avrupa'nın göbeğinde Turan Kurultayları yapıyorlar.

Almanlar da 100 yıl önce yazılan akademik yazılara kitaplara göre İskit ve Saka yani Turani, Türk kökenli.

Buyrun,

Dünya'da ilk kez Irk Bilim Merkezi kurulan Almanya'da,

Prof Johannes Fressel

(ilk kurulan Alman Arkeleoglar Meclisinin Akademisyenlerindendir)

Mart 1886 yılında München'de yayınlanan bu kitabında Almanların atalarının Sakalar/İskitler olduğunu açıkça yazmaktadır.

Almanca PDF si var.

⏬⏬⏬

https://t.co/Gl9LLdu7Vt

Ünlü Antopolog, Tarihçi, Prof. Eugene Pittard, 1937 yılı 2. Türk Tarih Kongresinde yaptığı konuşmada ve 1939'da Belçika'da yayımladığı bu Antropoloji kitabında şöyle der: "Hiç kuşku yok ki, Avrupa'ya medeniyeti getirenler, bugün Anadolu'da yaşayan Türklerin Turani Atalarıdır"

⏬⏬⏬

https://t.co/edsgXjsk44

Almanlar, Italyanlar, İskoçlar, Isveç, Norveç, Macarlar, Yahudiler hatta Ermeniler bile köklerini Türklere bağlamışlar.

Yani kendi araştırmacılarının yazdığı kitaplar böyle diyor, biz uydurmuyoruz, hepsi kaynaklı, kimisi Saka/Iskit, Kimisi Tatar, Kıpcak, Uygur torunuyuz diyorlar ama konu Kürtler olunca onlar ayrı millet diyorlar! Oysa Kürtler de tarih boyunca hep Turanlıların içindedirler.

⏬⏬⏬⏬

https://t.co/JPRHdampIk

Taktik belli, genetik olarak Türk-Turan topluluğu ile şu anda kesin bağları olduğu pat diye kanıtlanan topluluklar dahi hala TÜRKÜZ ve kökenimiz Turan Topluluğu demeye çekiniyor.

Ve olay tamamen politik ve dini...

Biz bunu neden istiyoruz, herkesi Türk yapmak için mi?

Hayır, amaç o değil.

Bize olmadığımız gibi davranmalarını istemiyoruz.

Eski Çağlarda Türk ismi yerine Turani kavimlere şu isimler verilmiştir:

Persler: Saka, Sak

Grekler ve Ermeniler: İskit

Urartu: İşgulu-Saga

Asur: Aşguzai yada İşkuzai

Çin: Sai

Tevrat: Aşkenaz

Batı Roma: Hun

Doğu Roma/Bizans: Türk.

Dünya da Kımız içen sadece Turanilerdir.

Adımıza ne denilirse denilsin,

Turani atalarımız, tarihte muazzam devletler kurdular, yüksek uygarlık düzeyine eriştiler, kadını baştacı ettiler,

kadınlara hakanlık yaptırdılar,

binlerce yıl önce kumaş ve pantolon icad ettiler, avcılarına kar gözlüğü icat ettiler, kağanlarına altın iplikten elbise diktiler, zırh yaptılar, yaptıkları Pazırık halısı dahi taklit edilemedi.

Atalarımızın yaptıkları altın işçiliğini komşuları ve Yunanlılar taklit bile etmeyi beceremiyordu ama bize Yunan medeniyeti üstündür safsatası işlendi, yutturuldu bizde bilgisizlikten bunu kabul ettik!

Oysa Atalarımızın dünyada en erken üç kıtaya yayıldığını, Çin'e dünyanın en büyük inşaatını yaptıracak bir Sed kurduracak kadar büyük ve güçlü ordular, büyük devletler kurduğunu, hatırlatmak istiyoruz.

Tarihçi Herodot, 2500 yıl önce Turanilerin barışçıl bir millet olduğunu, onlara sataşılmadıkça, onlar kimseyle savaşmazlardı diyerek, adeta binlerce yıl öncesinden "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" prensibinin tesadüfen söylenmediğini ispat ediyordu.

Herodot, Anadolu şehir devletlerini de anlattığı eserinde, Miken uygarlığının (MÖ 1600-MÖ 1100) eski Yunan ile alakası olmadığını belirtip Anadolu'da Turanlıların öteden beri var olduğunu belirmiştir.

Gordiyon Tümülüsleriyle Altay Kurganları kıyaslanınca Herodot doğrulanmıştır.

⏬⏬⏬

https://t.co/yBIutYjOu2

Gordiyon Tümülüsleriyle (Kurgan-Korunan Mezar/Korugan) Altay Kurganlarının karşılaştırılmasını yapan ABD ve Rus bilim insanları çok şaşırır zira Anadolu'daki Tümülüsler ile Ukrayna ve Altaylardaki Kurganların tarzı bire bir aynıdır.

Meraklısına akademik link:

⏬⏬⏬

https://t.co/wiM5Ngoxe4

Avrupalılar dillerinin kökünü bulamayınca Hint-Avrupa, Hint-Germen diye uydurup duruyor, Türkçe'yi görmezden geliyorlar ama işin içinden de çıkamıyorlar. Oysa Rusçanın ve İngilizcenin yarısı Türkçedir.

KAAN ARSLANOĞLU

⏬⏬⏬

https://t.co/eaPCC0hrf5 https://t.co/23cYNUGPKR

Hint-Ari tezi kesinliği ispatlanmış değildir. Bazı Batılı araştırmacıların tevil yoluyla Hint-Ari dedikleri kültür aslında Turanilerindir ve Ön Türk kültürüdür. Batılılar şimdi Hint-Arileri İç Asya'ya bağladılar zaten.

Prof Dr Yaşar Çoruhlu

Videosu⏬⏬⏬

https://t.co/3bwCTneDo2

Hakkari'deki, Van'daki Taşbabalar 4.000 yıllık.

E hani ilk kez Anadolu'ya 1071'de gelmiştik? Bunlar 1071'den 3.000 sene daha önce gelen Türklere aittir. O halde hala Anadolu'ya ilk kez 1071'de geldiğimiz yalanı okullarda niye okutuluyor?! ... Prof Dr Veli Sevin.

⏬⏬⏬

https://t.co/phjE6qP0wt

Hakkari Taş Babaları Trukkulara aittir. Turukkuların dili Ural-Altaydır.

Turukkular Mari Yazıtlarında geçer. Şartamhari Metinleri Marilerin varlığından bahseder

Şartamhari metinleri (MÖ 3 bin)

Akad kralının (Naram-Sin) Anadolu seferi sonrasında yazılmıştır. Prof Ekrem MEMİŞ

⏬⏬⏬

https://t.co/6pqblVBKiM

Prof Afif Erzen, Urartular kitabında der ki;

"Frigler de, Urartular da Mari Yazıtlarında geçen Turukkuların devamıdır ve dilleri Uray-Altay dil grubundadırlar."

*Prof Dr Ekrem Memiş.

⏬⏬⏬

https://t.co/JAmmjszlEs

Dünya'daki ilk koç başlı mezar taşı Sibirya/Hakasya’da bulundu (MÖ 3.000), Son koç başlı mezar taşları ise Tunceli’de.

Bu mezar taşı geleneği Sibirya’nın merkezinden Tunceli'ye nasıl gelmiş? Bu durum tesadüfse, aynı tesadüf diğer halklarda neden yok? Prof Dr Mustafa Aksoy.

⏬⏬⏬

https://t.co/HwdGkgfzZh

Ön-Türklerin M.Ö 13 bin lerde Anadolu’ya geldiğini, İst. Ünv. Senatosunun “Şeref Doktoru”, Türk Tarih Kurumu “Onur Üyesi” payesi ile ödüllendirdiği Prof Afif Erzen, yıllar süren araştırmalarını 1984'de yayınladığı “Anadolu ve Urartular” kitabında bilimsel olarak kanıtlamıştır.

⏬⏬⏬

https://t.co/YokxDz2tT6

M.K. Atatürk: Ey Büyük Türk Milleti; sen Anadolu'ya sonradan gelme değil, ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın,

UNUTMA!

Sümerler, Subarlar, Hattiler, Hititler, Firigler, Urartular, İskitler biziz, hepsi bizim atalarımız Sakaların kollarıdır. Hatta dahası da vardır.

⏬⏬⏬

https://t.co/5uGjnOIRrf

Kültür savaşı en önemli savaştır. Kültür savaşını kazanamazsan, ne ekonomik ne askeri hiç bir savaşı kazanamazsın, kazansan da kaybedersin!

Bunları Atalarımız yaptı. Bunları Yunanlı, Ermeni, İngiliz yapsaydı bilin ki; onlar efendi biz köleydik hala! Uyanmak gerek artık...

⏬⏬⏬

https://t.co/kBn1wRfH94

O gün her yaştan, her meslekten insanlar Atatürk'ü dinlemeye gelmişti.

Atatürk de onlara diyor ki; "Türklüğün unutturulmuş büyük medeni vasfını bütün Dünya'ya yeniden tanıttık..."

Atatürk'ün kendi sesinden

videosu ⏬⏬⏬

https://t.co/qD8xWbqWJq

Son söz:

"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Bunları hatırlattığı için

Ayşe Işık Pehlivanoğlu 'na ve

Ön Türk akademiye çok teşekkürler.

Derleyen: Bahtiyar Aydın/11.03.2022

Geniş bilgi ekteki kitabımda.

Editör: Kerim Öztürk