Siyasal ve düşünsel bir hesaplaşma! Siyasal ve düşünsel bir hesaplaşma!

Sağlıklı, mutlu, huzurlu Atatürk'ün ışıklı yolunda aydınlık günlerimiz olsun can dostlarım.
Lütfen paylasacağım OKURKEN AĞLADIM.
Adı; Arnold LUDWIG; ABD’li bir Psikiyatri Profesörü… 
Hayatında Türkiye'ye hiç gelmemiş…
Bir kitap yazmış, kitabın adı; “KING of the MOUNTAIN”…
Kitapta bir bölüm var; "In one of the most comprehensive and insightful studies of political leadership ever undertaken."
İsminden anlaşılacağı üzere dünyada ülke yönetmiş politikacılarla ilgili bir kitap…
20. yy’ da Dünya liderleri ile ilgili bir seri araştırmayı kapsıyor kitap…*Dünyadaki liderler arasında 2000 (iki bin) kişiyi belli ama aynı ölçütlere göre değerlendirmiş… 
Ülkeleri yönetmiş, Saddam’dan Kaddafi'ye, Mao'dan Roosevelt'e, De Gaulle'den Nehru'ya, Churchill'den Hitler'e, Mussolini'den Mandela'ya, Stalin'den Nasır'a ve Arafat'a hepsini incelemiş…
Kitap çalışması tam 18 yıl sürmüş… 
Bu kapsamlı araştırma sonunda öne çıkan belli başlı 377 devlet adamını yukarıda ifade ettiğim gibi belli ölçütlere göre değerlendirmiş… * Öne çıkan liderlerin hepsine aynı olmak üzere 200 kadar değişik kıstas uygulamış, bu kıstaslara göre, 1'den 31'e kadar değişken puanlar verip değerlendirmiş ve bir sıralama yapmıştır…*
Uyguladığı testin tam adı, “Political Greatness Scale” (PGS) olarak tanımlamış. 
Buna göre bir sıralama yapmış. 
Örneğin; en çok Roosevelt ve Mao 30’ar puan almışken, Nehru 25, Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel Castro 23, Lenin 28, Khomeini 23, Kennedy 15 puan almışlar.
Sadece tek bir lider; 31 puanla ilk sırayı almış…
Bu lider de "Visionary" sıfatıyla, 20. yy’ın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı unvanına layık görülmüş… Kim olabilir diye merak ettiniz haklı olarak; evet işte o lider devlet adamı, Mustafa Kemal ATATÜRK !!!
En ilginç olan husus, yazılı ve görüntülü Türk basını bu haberi duyurmamış olması… *Türk halkı, gurur duyduğu Atası hakkındaki bu güzel haberden mahrum bırakılmış…
Bizlerin ilk gorevi sizden gizlenen bu gercek bilgileri size iletmek.
Saygıyla...

Prof. Vural Cengiz, PhD. Gurbetteki Ataturkcu Bilim Adamlari Dernegi,*  A.B.D
 

Editör: Kerim Öztürk