Türk milletinin yüce Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hakk'a yürüyüşünün ardından;
İktidara gelenler, Kemalist geçinenler, Gardrop Atatürkçüleri, Marksistler, Masonlar ve Emperyalizmin yerli işbirlikçileri suret-i haktan görünerek güya Atatürk'ü sahiplenerek planlı ve bilinçli bir şekilde Türk milletinden koparmaya yönelik beşinci kol fitnesi oluşturdular.
Bir diğer şer cephesi saltanat taraftarları, karanlık tarikat ve cemaatler etnikçiler Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını kara propagandaya dönüştürdüler.
Türk Milliyetçileri Türkçüler ise ;
Öz yurtlarında horlandılar, ırkçı-Turancı diye sorgulandı yargılandılar ve aynı zamanda Atatürk'ten uzak tutuldular ve sistemli bir şekilde örtülü olarak yeşil kuşağın ilmiğine monte etmeye ve Türkçülükten uzak tutulmaya çalıştılar.
Atatürk'süz bir Türkiye düşünenler ;
Atatürk 'ün başlatmış olduğu milletleşme sürecini durdurdular.
Türk Tarih kurumu ile sürdürülen Türk tarih tezini baltaladılar ve Atatürk döneminde okutulan Türk tarihi ile ilgili kitaplar tedrisattan kaldırıldı ve Yunan eski çağ tarihini Türk çocuklarına okutturarak tarihi hafıza köreltildi.
Atatürk'ün başlattığı devrimlerle alt yapısı kurulan Türk Rönesans ve reformları sekteye uğratıldı.
Laiklik ilkesinin yerini ladinilik (Dinsizlik) aldı.
Tam Bağımsızlıkçı ilkelere dayanan anlayışın yerini Amerikan mandacılığı aldı.
Türkiye Cumhuriyeti küçük Amerika diye anılır oldu.
Atatürk döneminde kurulan fabrikalar birer birer tasfiye edilmeye başlandı.
Uçak fabrikaları kapatıldı silah fabrikası soba üretir oldu.
Türk milli Eğitim sistemini üst akıl belirlemeye başladı.
Dolayısıyla; 1945 ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti örtülü müstemleke durumuna dönüştürüldü.
Her on yılda bir darbe ve balans ayarları ile Türk milletinin kuşakları budandı.
Seksen yıllık süreçte ;  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü itibarsızlaştırmak için her yol denendi ve özellikle AKP iktidarları döneminde ise;
Türk, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı alenileşti. Türk Milliyetçiliği ayaklar altına alındı.
Türkçülük bölücülük sayılır oldu.
Türk çocuklarının Milli Andını kaldırdılar.
Ne mutlu Türküm diyene.sözü dağdan taştan silindi.
Bütün bunlar Türk milletinin gözü önünde yapılınca Türk milleti gafletten uyandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizzat kendisi tanımaya ve sahiplenmeye başlayınca;
Dahili ve harici bütün namertlerin maskeleri düştü.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeniden bir güneş gibi Türk ufuklarından doğdu.
Bir musibet bin nasihatten yeğdir.sözü bir daha doğrulanmış oldu.
Taşeronlar ve Büyük Ortadoğu projesi çöp oldu.
Ve bir kere daha görüldü ki ;
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıttepe'de Türk Güneşi olarak hâla Türk ufuklarını aydınlatıyor.
Yediden yetmişe Türk gönüllerde yaşıyor.
Bozkurt olarak Türk milletine yol gösteriyor..!
Ruhun şad olsun Başbuğum !
Türk milleti sana minnettardır..!

Büyük Türk Milliyetçisi Erdoğan Aslıyüce Vefat Etti Büyük Türk Milliyetçisi Erdoğan Aslıyüce Vefat Etti

Binvar Kurbanoğlu

Editör: Kerim Öztürk