Türk Milliyetçiliği kökü yüzyılları aşan, amaç ve hedefleri belli bir Aydın Hareketidir. Siyasal alanda paramparça bir haldedir, bu bölünmeyi başaranlar ısrarla milliyetçileri parçalamaya, yoketmeye, çatıştırmaya devam etmektedirler. Şuurlu bir Türk Milliyetçisinin yapması mümkün olmayanı, “bilerek ve isteyerek yapanları” teşhis ve tespit etmekte bir görev bilincidir. Çatıştırılan gurupların asgari değil azami müşterekleri vardır. Ortak nokta, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ VE ONUN MİLLİ ÇIKARLARIDIR. Herkes evinin önünü temizlemeli saygıyı, sevgiyi korumalı, karşılıklı güveni yeniden tesis etmelidir. Ülkenin getirildiği uçurum Türk Milliyetçilerinin birleşip bütünleşmesini zorunlu kılmaktadır. Bugün bu zorunluluğu hissetmeyenlerin yarın vatanseverliği tartışılacaktır. Hasım ideolojilere yaslananlar, oradan pay peşinde koşanlar ayıklanmalıdır. Bugün bütünleşmeyi engelleyenlerin hesap verme günüde gelecektir. Tarihe nasıl geçmek istiyorsanız, aynen öyle geçersiniz.

Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz! Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz!

Avukat Zekeriya Şerbetçioğlu

Editör: Kerim Öztürk