Türk milliyetçilerinin birinci önceliği yol açmak, yol göstermek, ön almak, kimsenin alışık olmadığı şeyleri söyleyerek umutları tazelemek, herkese referans olmak, bunalan daralan tıkanan her olumlu müsbet yürüyüşe yeni ivme kazandırmaktır.

Türk milliyetçileri nefislerinin tüm kapılarını sıkıca kapalı tutarak "önce vatan" stratejisi gereği asırdan asıra yürüyen devlet kervanının hep aynı rotada yol almasını sağlamak adına bir yandan "denge denetleme" görevini yapar, bir yandan da ağır hizmetlere kadro yetiştirir.

Osmanlı’nın Kürtleştirdiği  Türkler! Osmanlı’nın Kürtleştirdiği Türkler!

İnsanın temel özellikleri ve kaçınılmaz hatta bir noktaya kadar makul, mantıklı sayılabilecek zaafları ve zayıflıkları dikkate alınırsa Türk milliyetçilerinin hem yüklerinin ağırlığı hem de nefislerine yükledikleri sorumlulukların büyüklüğü çok daha iyi anlaşılabilir.

Devleti yöneten irade her türlü nefsi ve dünyevi beklentileri bastırıp hayatlarını Devletin bekasına adayan bu mübarek kadroları, Devletin temel görevlerinden olan güvenlik ve bilhassa eğitim yapılandırmalarında öne çıkartarak hiç değilse hak ettikleri manevi tatmine ulaşmalarının yolunu açmalıdır.

Herkes çok iyi bilmektedir ki cemiyetimiz neredeyse elli yıldır çok ciddi ve gaddar bir devşirme, yetenekli gençlerin seçilerek "dünya vatandaşı"na dönüştürüp küresel güçlerin hizmetine taşınma operasyonuna muhatap olmuştur.

Üzülerek izlemekteyiz ki ağırlıklı olarak fetö üzerinden yürütülen bu operasyon fark edilmiş, enterne edilme sürecine girilmiş, amansız bir mücadele yapılıyor olmakla beraber kapatılan kanalların yerine türlü çeşitli etiket ve isimler altında yeni devşirme ve dünya vatandaşı yetiştirme çalışmaları devam etmektedir.

Eğitim alanı her toplum için olduğu gibi bizim için de milli güvenlik meselesidir. Hatta bizim için iki defa milli güvenlik meselesidir. Bu sebeple değil deneyimsiz özel eğitim kurumlarına teslim edilmesi Devletin eğitim kurumları bile çok seçkin kadrolara teslim edilmek durumundadır.

Çok ciddi bir milli güvenlik alanı olan eğitim yapılanmaları liyakat ve sadakat ön şartını aşmış güvenilir idealist kadrolara teslim edilmek zaruretini beraberinde tanımlamaktadır.

İşte bu sebeplerle Türk eğitim yapılanmaları her boyutuyla Türk milliyetçilerine teslim edilmek durumundadır. Ümit ve temenni ederim ki önümüzdeki makul bir zaman içinde bu teslim tesellüm işlemleri hızla gerçekleştirilir.

Hasan Külünk - 21.7.2018

Editör: Kerim Öztürk