Irak’ta, özellikle de Kerkük’te, son dönemde yaşanan tahrikler ve baskı politikalarını endişeyle ve büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Bu çerçevede Kerkük’teki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı karargâh binasının Barzani aşiretine teslim edilmesini öngören kararı ve bu karar sonrasında şehirde vuku bulan hadiseleri kaygı ve dikkatle izliyoruz. 

Kerkük’ü istikrarsızlaştırmak isteyen, Türkmen realitesini görmezden gelen ve şehrin demografik yapısını hedef alan her türlü girişimi kınıyoruz. Irak’ın kurucu asli unsurlarından olan Türkmen toplumu, Irak’ın toprak bütünlüğünün de yegâne koruyucusudur, bunu da yeniden ikrar ediyoruz. Neyse ki; Kerkük’ü Kürtleştirmeyi ve Irak’tan ayırmayı hedefleyen hatalı karar, Türkmenler ve Araplar tarafından engellenmiştir.

Kerkük’ün statüsü, Irak’ta güvenliğin ve huzurun teminatıdır. Bu nedenle şehrin statüsünü değiştirmeye çalışmak, hiç kuşkusuz ülkenin ve bölgenin huzur ve güvenliğini ateşe atmaktır. Bölgede adaletin kurucusu ve barışın koruyucusu olan Türk toplumunu ve Türk devletini yok sayarak atılacak her adımın karşısındayız. 

Bölge halkları unutmamalıdır ki; Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan bölgedeki tek güç Türkiye Devletidir. Irak halkı ve Türkiye arasında güçlü bir dostluk köprüsü vardır. Bu köprünün ayaklarını Türkmenler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 32 ülkede yer alan 72 teşkilatımızla Türk Devletinin bölgedeki istikrarı koruyucu ve kargaşayı önleyici politikalarını ve çabasını destekliyoruz.
Türk Devletinin, bölgede istikrarı bozmaya çalışanlara karşı caydırıcı tedbirlerini desteklemekte ve aldığı tedbirleri memnuniyetle izlenmektedir.

Etnikleşme Dayatması Karşında Çözüm Ve Kurtuluş Milletleşme! Etnikleşme Dayatması Karşında Çözüm Ve Kurtuluş Milletleşme!

Dünya Türk Gençleri Birliği

Editör: Kerim Öztürk