Türkçe dilinin de dahil olduğu geniş bir dil ailesi hakkında yapılan çalışma, Türkçenin 9 bin yıl önce eski Çin’de çiftçiler tarafından konuşulduğunu ortaya çıkarttı.

Türkçe de dahil olmak üzere geniş bir dil ailesi üzerine yapılan çalışmada, Türkçenin ilkleri ortaya çıkartıldı. 9 bin yıllık tarihe sahip olan dil, ilk olarak eski Çin’de konuşuluyordu. Dili bütün dünyaya yayan ise göç eden çiftçilerdi.

Nature adlı köklü akademik dergide yayımlanan çalışmada küresel bir grup dilbilimci bir araya geldi. Araştırmacılar aralarında Japonca, Korece Türkçe ve Moğolcanın da yer aldığı dil ailesinin kökenleri üzerine çalıştı.

AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk? AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk?

Dünyanın en popüler 20 dili içerisinde bulunan Türkçenin kökeni, bilinen en eski yazılı kaynak olan Orhun Yazıtları baz alındığında yaklaşık 1.300 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak elbette yazılı kaynaklardan önce de Türk dili Asya kıtasında konuşulmaya devam ediyordu. Eski Türkçenin de üyesi olduğu tüm Türk dillerinin ortak atası olan varsayımsal bir Ön Türkçenin de var olduğu düşünülüyordu.

Şimdi ise yapılan yeni bir çalışmada Türkçenin geçmişine dair önemli bilgiler keşfedildi. Modern Japonca, Korece, Türkçe ve Moğolcanın dahil olduğu dil ailesinin kökenleri üzerine yapılan araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı. Dilbilimsel, genetik ve arkeolojik kanıtları bir araya getiren makaleye göre söz konusu dil grubu yaklaşık 9 bin yıl önce eski Çin’de Liao Nehri vadisinde yaşayan Neolitik darı çiftçileri tarafından kullanılıyordu.

Bulgular, Buz Devri’nin ardından insanlığın tarımı benimsemesinin, dünyanın bazı büyük dil ailelerinin geniş kitlelere ulaşmasına nasıl neden olduğunu. Darı, avcı-toplayıcılar tarımsal bir yaşam tarzına geçerken önemli bir erken mahsuldü.

Araştırma, 8 bin kilometreden fazla alanda kullanılan Trans-Avrasya dillerini konuşan kişilerin genetik atalarının belgelendiğini vurguladı. 98 Trans-Avrasya dili arasında Korece, Japonca, Türkçe ve çeşitli Türk dilleri, Moğolca ve çeşitli Tunguz dilleri de yer alıyor. Bu dil ailesini kullanan çiftçilerin kuzeydoğu Asya’da ilerledikleri, alt dillerini binlerce yıl boyunca kuzeye, batıya, Sibirya’ya, doğudaki Kore yarımadasına ve deniz üzerinden Japon takım adalarına yaydığı belirtildi.

Alıntı…

Editör: Kerim Öztürk