Türkler Balkanlara ve Avrupa'ya iki yolla gelmiştir.

Birinci yol, Hazar Denizi ile Karadeniz’in kuzeyidir. Birinci yolla Hun, Avar, Bulgar, Peçenek, Oğuz (Uz), Kıpçak (Kuman) Türkleri Tuna’yı geçerek Makedonya’ya inmiştir.

Kürtçe’nin İlginç Temelleri Kürtçe’nin İlginç Temelleri

İkinci yol Hazar Denizi ve Karadeniz'in güneyidir.

Makedonya’nın Aktaş Dağında ki Karamanlı Yörükler, Türkler Türkistan’dan Makedonya’ya iki yoldan gelmişlerdir.

İkinci yolla Doğu Roma imparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Türkler (Oğuz/Türkmen/Yörük; Tatar, Vardar Türkleri, Konyarlar ve Sarı Saltıklılar) Anadolu üzerinden - Gelibolu Boğazı’nı geçerek Makedonya’ya yerleşmiştir...

Çok teşekkürler

Nurten Güney ve Şerafettin Güç- Karamanoğulları Tarihi Araştırmacısı eğitimci yazar

Editör: Kerim Öztürk