Bozkurt Türk Dünyasının en önemli sembollerinden biridir. Birçok önemli efsanelerimize kadar giren Bozkurt’un, bu topraklardaki önemi hiçbir zaman bitmez. Zira bütün özellikleri ile birlikte pek çok özelliği bu toprakların vazgeçilmez unsurlarından olmuştur. Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar. Biz Neden başka bir hayvan değil de Gök yeleli Bozkurt’u sembol edindik? Bozkurt’un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

TÜRKLER NEDEN BOZKURT'U SEMBOL OLARAK ŞEÇTİ

1 – Bozkurtlar atasına bağlıdır; Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer. Girdiği sürünün liderliğini alır;

2 – Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya bozkurtlarındadır. Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder. Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder.

3 – Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz. Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar. Başka hayvanların avladığı leşi yemez.

İngiliz işgalindeki İstanbul’da üstü kapatılan suikast! İngiliz işgalindeki İstanbul’da üstü kapatılan suikast!

4 – Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt yaşamından tek eş seçer. Eşi ölmeden başka eş aramaz.

5 – Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına. Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir esareti kabul etmez.

6 – Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz. Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da lideri etrafında koruma tedbirleri alır. Bozkurtlar avlamaları, toplu yaşama kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asildirler.

7 – Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürerler. Bozkurt ekip çalışması yapar ve hürriyetine son derece düşkündür.

8 – Karda yürüyen 40 bireylik bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak, beş, altı ayak izi görebilirsiniz, o kadar dikkatli ve organizedirler, çünkü grup önde giden lider bozkurt’un ayak izlerine basarak ilerler. Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmez, avlanmazlar.

9 – Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Bozkurtlarda grup hiyerarşisi buna müsaade etmez. Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

10 -Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani “GÖKBÖRÜ” . Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır. Türk milleti Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir.

11- Türk milleti asırlarca bozkurt’laşan şahsiyetler yetiştirmiştir. Bozkurt bu nedenle tarihimiz içinde bayrak olarak da kullanılmıştır.

12- Bu topraklarda Bozkurt gibi dik duran şahsiyetli kişileri, Tarih her zaman sevgi, saygı ve hürmetle yâd edecektir.

Ayrıca Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin gündemine getirdiği bir simgedir bozkurt. Öyle ki, Atatürk bozkurt simgesini günlük yaşamda görünür kılabilmek ve yurttaşlarda bu konuda merak uyandırmak için o dönemde yapılabilecek hemen hemen her şeyi yapmıştır. Bu yapılanlara örnek verecek olursak:

Bağımsız Türk yurdunun ulusal simgelerinden biri olan Türk Lirası’na bozkurt resmini koydurmuş, posta pullarına da bozkurt resmini koydurtmuştur. İlk yolcu gemisine bozkurt adı konulmasını önermiş, petrol ofisinin logosunun bozkurt olmasını istemiş ve öyle de yaptırmıştır. Döneminin Adelet bakanı Mahmut Esat’a bozkurt soyadını vermiş, kendi döneminin ilk tarıma dayalı sanayi ürünlerinden olan yeni çıkan bir sigaraya da bozkurt adını vermiş ve paket üzerine bozkurt resmini koydurmuştur. Eğitim bakanlığı girişine bozkurt’u simgeleyen Ergenokon’dan çıkış temalı resmi yaptırmıştır. Türk küçük izcilerine “yavrukurt” adını koymuş, Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin de bozkurt olarak tasarlanmasını istemiş ve yaptırmış, aynı biçimde Türk Ocakları’nın logosunu da bozkurt yaptırmıştır. Yine Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın logosunun da kurtbaşı olmasını önermiştir. Ankara Üniversitesi’nin diplomalarının alt köşesine kurtbaşı simgesi koydurtmuştur. Ayrıca çalışma masasındaki çağırma zili bir Bozkurt’tur.

Editör: Kerim Öztürk