1. Resim yapılmaya 35.000 yıl önce başlanmıştır:

* Chauvet Mağarası (Ardeche, Gübey-doğu Fransa), 32.410-30.340 yıl önce

* Cosquer Mağarası (Bouches-du Rhone, Güney-doğu Fransa), 27.110-18.010 yıl önce,

* Cougnac Mağarası (Lot., Güney Fransa), 25.120-13.810 yıl önce,

* Pech-Merle (Lot., Güney Fransa), 24.640 yıl önce,

Bakınız kaynak; Chauvet, J-M; Deschamps, E.B.; Hillaire, Ch. 1995; CHAUVET CAVE; Paris, s.131

2. Piktogramlara 20.000 yıl önce başlanmıştır:

* Tamğalı Say (Qazaqstan [Kazakistan], galaksimiz ve kişi-oğlu) (Tarih saptanması yapılmadı) (K. Mirşan; Altı Yarıq Tïgin; 1978, s.144)

* Tamğalı Say (Qazaqstan [Kazakistan], yaradılış tasfiri) (Tarih saptanması yapılmadı) (K. Mirşan; Altı Yarıq Tïgin; 1978, s.51)

* Tamğalı Say (Qazaqstan [Kazakistan]; Türklerin devlet yöneticilerine Tanrı tarafından verilen yetki) (Tarih saptanması yapılmadı) (K. Mirşan; Proto-Türkçe Yazıtlar, s.18)

* Quersy Mağarası (Lot., Güney Fransa; ölü cesedinin yakılması), 18.000 yıl önce (K. Mirşan; Şölgentaş Mağarası Resim Ve Yazıları, 2000, s.29)

* Lascaux Mağarası (Dordogne, güney-batı Fransa; kuş resmi), 17.000 yıl önce, (K. Mirşan; Şölgentaş Mağarası Resim Ve Yazıları, 2000, s.30)

* Les Trois Freres Mağarası (Ariege, Fransız Pireneleri), resim yolu ile düşünce aktarma, 14.000 yıl önce (K. Mirşan; Şölgentaş Mağarası Resim Ve Yazıları, 2000, s.30)

* Fransız Pirenelerindeki Les Trois Freres Mağarasında bir avcı resmi (Departement Ariega), 13.000 yıl önce (K. Mirşan; Şölgentaş Mağarası Resim Ve Yazıları, 2000, s.29)

3. Petrogliflere (Petroglyph’lere) 18.000 yıl önce başlanmıştır:

* Tamğalı Say (Qazaqstan [Kazakistan]; üzerinde bir TAMĞA bulunan tasfir) (K. Mirşan; Proto-Türkçe Yazıtlar, s.14)

* Tamğalı Say (Qazaqstan [Kazakistan]; üstünde UB-AÑ [pre-zeka] yazılı bir mahluk) (K. Mirşan; Altı Yarıq Tïgin, 1978, s.165)

* Abaqan (Ulu Kem Irmağı) Steplerinde üzerinde TAMĞALAR bulunan bir SINTAŞ, Aq Yüs Stelesi (tarih tesbiti yapılmadı) (K. Mirşan; Dinlerin Gelişimi, 1998; s.10)

* Üzerinde tamğalar bulunan bir Ulu-Kem Sıntaşı (Tarih tesbiti yapılmadı) (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994, s.26)

* Kahn-ı Melikan kaya üstü resimleri (Güneydoğu Anadolu, 17.000-9.000 yıl önce) (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994, s.32-33)

* Bïria/Tasmin SINTAŞI üzerindeki TAMĞALAR (tarih tespiti yapılmadı) (K. Mirşan; Dinlerin Gelişimi, 1998, s.18)

* Üçüncü göz üzerinde AÑ ËS ËD ËS [akıl halinde can] YAZISI VE BAŞIN YAN TARAFINDA, UQ diye okunan bir kulak resmi bulunan bir Ulu Kem SINTAŞI. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, s.26)

* Hazar Denizinin doğu koltuğundaki Mañğıstawda bir keçi resmi yanında yazılmış olan TAMĞALAR (Qazasqtan/Kazakistan) (Tarih tespiti yapılmadı) (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, s.103)

* Lascaux Mağarasında (Dordogne) üç inek ve bir at arasına yazılmış olan bir TAMĞA (güney-batı Fransa), 17.000 yıl önce, (K. Mirşan; Şölgentaş Mağarası Resim Ve Yazıları, 2000, s.31)

* Şölgentaş Mağarasında (Başqırtstan/Başkurdistan) bir öküzün ağzına ve de başının altına yazılmış TAMĞALAR, 16.000 yıl önce, (K. Mirşan; Şölgentaş Mağarası Resim Ve Yazıları, 2000, s.31)

* Mas d’Azil Mağarasındaki (gün. Fransa) iri çakıltaşları yazıtları, mesolitikum. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994, s.17)

* Altamira Mağarasında (kuzey İspanya) böğüren bir inek resmi üstüne ve altına yazılmış TAMĞALAR, 14.330 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, s.99)

* İğnatievka Mağarası (Oral Dağı, Sïm Irmağı başlangıcı) hayvan resimleri ve TAMĞALARI, 14.000 yıl önce. (Şçelinskiy, V.E. –Şïrokov, N. 1999; Höhlenmalerei im Ural; s.87-135)

* Güney Fransadaki Marsoulas Mağarasında bir bizon resmi üzerine yazılmış olan TAMĞALAR, 14.000 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.110)

* Trois :Freres Mağarasında (Fransa) bir koşu atı tamğaları, 14.000 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.100)

* Niaux Mağarasında (Fransa) iki bizon resmi üzerine yazılmış TAMĞALAR, 13.850 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.98)

* Tïrşin yaylasının 8 km kuzeydoğusunda bulunan Taht-ı Melik zirvesi yazıtı, 8.000-7.000 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.34)

4. Gerçek anlamda yazı yazılmaya 14.000 yıl önce başlanmıştır.

* Sülyek Köyündeki Yazılıkaya yazıtları (Ulu Kem, Sibir) (tarih tespit edilmedi) (K. Mirşan; Proto-Türkçe Yazıtlar, 1970, s.66)

* Doğu Anadoludaki Çilgiri Köyü yazıtı (tarih tespiti yapılmadı) (K. Mirşan; alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994, s.54)

* Doğu Anadoludaki Cunni Mağarası yazıtı (tarih tespiti yapılmadı) (K. Mirşan; Anadolu Prototürkleri, 1985, s.131)

* La Passiega Mağarası yazıtı (kuzey İspanya), 14.000 yıl önce (K. Mirşan; K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.109)

* Rochebertier ve Gourdon Mağaralarında (Haute-Garonne, Fransa) kemik üzerine yazılan yazıtlar, 14.000-12.000 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.110)

* Çatal Höyük Yazıtı (Orta Anadolu), 8.000 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.39)

* Vïnç yazıtları (Sırbistan), 7.300 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.42)

* On Notası Açıktaş yazıtı (Talas Özeni) (tarih tespiti yapılmadı) (K. Mirşan; Proto-Türkçe Yazıtları, 1970, s.64)

* Weser Irmağı (Almanya) yazıtları, 6.140, 3.720, 4.380, 1.630 yıl önceleri. (K. Mirşan; Skandinavya Yazıtları, 2004, s.31)

5. 5.000 yıl öncesinden başlayan yeni çağ yazıtları:

19 Mayıs 1919, Kurtuluş’un Ve Cumhuriyet’in İlk Adımıdır 19 Mayıs 1919, Kurtuluş’un Ve Cumhuriyet’in İlk Adımıdır

* Uruk IV’de bulunmuş olan Sümer Piktogrammı, 5.200 yıl önce. (K. Mirşan; Alfabetik Yazı Başlangıcı, 1994; s.59)

* Pra-Mısır Hiyeroglifleri, 5.000 yıl öncesinden beri. (K. Mirşan; Pra-Mısır Hiyeroglifleri, 2000, s.11)

* Bir Girit mührü, 5.000-4.000 yıl önce. (K. Mirşan; Erken Türklerin Anadolu Yazıtları, 2006, s.107)

* Bir Linear-A tableti, Girit, 4.000 yıl önce. (K. Mirşan; Erken Türklerin Anadolu Yazıtları, 2006, s.111)

* Ugarit Yazıtları (Kuzey Suriye), 3.500 yıl önce (kama yazısı) (K. Mirşan; Erken Türklerin Anadolu Yazıtları, 2006, s.69)

* Erenköy mermer sarayı yazıtı (tarih tespiti yapılmadı) (K. Mirşan; Proto-Türkçe Yazıtlar, 1970, s.79)

* Altı Işık Nasibi (İçki Türkistanda bulunmuş olan çok eski bir felsefe yazıtı) (K. Mirşan; Akınış Mekaniği Altı Yarıq Tïgin, 1978, s.111-117)

Kazım Mirşan - Türklerin Kaybolan Ataları

Ulunay Göktürk e teşekkürler.

Bahtiyar Aydın

Editör: Kerim Öztürk