Osmanlı’nın son zamanları ve yakın tarihimize baktığımızda enteresan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz..

Neden Türk kendi toplumunu, kendi milletini yönetemez?

Üç Tarz-I Siyaset... Üç Tarz-I Siyaset...

Neden Osmanlı’da yönetimden dışlanmıştır.

Yeteneksiz olduğu için mi?

Yoksa bilgisiz ve liyakatsiz olduğu için mi?

Böyle bir sorgulama yaptığım için ırkçı ve faşist olabilir miyim?Takdir edersiniz ki Türk milleti ve Türk kelimesinden rahatsız olan ve duymak istemeyen kişiler Türk kelimesini kullananları Irkçılıkla suçlayabiliyorlar..

Eskiden beri kurulmuş olan Hükümetlerde görev alanların çoğunun Türk olmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu yönetimlerin oluşması tamamen tesadüf müdür?

Osmanlıda Abdülhamit han’ın son kabinesini incelediğimiz zaman %99 unun Osmanlı-Türk olmadığını görmekteyiz..Efendim bu örnek gösterilemez o zaman kendini kurtarmak için öyle bir yönetim yapmış olabilir diyebilirsiniz..

Yavuz Sultan Selim zamanında da Türkler ezildi. Osmanlılar alevi Türkmenlerle savaştılar,çünkü onlar Sünni değildi.. Bu nedenle doğuda Şah İsmail’e dersini vermek gerekiyordu.Yavuz Sultan Selim de öyle yaptı Şah İsmail ile savaşarak binlerce Türkmen’in ölmesine sebep oldu

Kuyucu Murat Paşa devşirme idi, Bosnadan Türkiye getirilerek Enderunda İslami usuller ile yetiştirildi.I.Ahmed döneminde 11 Aralık 1606 - 5 Ağustos 1611 arasında sadrazam yapılmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1607-1608 yılları arasında 100 yıllık celali isyanlarını sona erdirmiştir. Bu süre içinde öldürdüğü toplam celali eşkıyası sayısı 60.000 civarı olduğu tahmin edilmektedir.Lakabını öldürttüğü Celalî isyancılarının ve onların destekçilerini ölü ve diri derin kuyulara gömdürmesi nedeni ile almıştır. Yıllarca Anadolu'da öldürttüğü Türkmen kişilerin kellelerinden yaptırdığı piramitler bir korku hikâyesi olarak anlatıldı. Çok soğukkanlı, çok gaddar ve amansız olduğu bilinmektedir. Kimi iddialara göre Anadolu’da 140.000 -150.000 Türkmen’in ölümüne sebep olduğu söylenmektedir.

Osmanlı imparatorluğu neden Türklerden uzak durmuştur..Kendileri de Türk ailesi olmasına rağmen onları saraya yanaştırmamaya çalışmıştır.Onların yerine dışardan savaşlarda esir olarak almış olduğu kişilerin çocuklarını Enderun’da yetiştirerek Osmanlı sarayında ve yönetimde yetkili kişiler olarak kullanmıştır.. O nedenle Osmanlı’da devşirmeler önemli bir etkiye sahiptiler..

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk Türklere yeniden layık oldukları makamları vermiş ve onları yüceltmiştir. Atatürk’ten sonraki kurulan hükümetlerin icraatlarını incelerseniz tekrar tarikat ve cemaatlerin ön plana çıkarıldığı görülür..İş başına gelen siyaset ve Devlet adamlarının tarikat ve cemaatlere endeksli olmalarına özen gösterilmiştir.. Hükümetleri oluşturan bakanlar kurulunun %70-80’inin Türk kökenli olmadıkları iddia edilmektedir.Bu iddia doğruysa tamamen tesadüf olabilir mi? Yoksa birileri tarafından bilerek mi düzenlenmektedir.

Türk TTB başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Türk Tabiplerinı yüceltecek ve onların haklarını koruyacak yerde Türk ordusunun PKK’ya karşı kimyasal silah ve gaz kullandığını iddia edebilmektedir.. sahi bu cesareti nereden bulmaktadır..TTB seçimlerinde PKK zihniyeti hekimler %10 civarında olmasına rağmen her seçimde bunlar kazanmaktadır. peki kimin sayesinde? sosyal demokrat ve solcu olduğunu iddia eden hekimlerin sayesinde o makamları işgal etmekte ve Türk milletinin aleyhinde çalışmaktadırlar

Yine TBMM koltuklarında oturan ve Türk milletinin aleyhinde çalışan Sezgin Tanrıkulu gibi milletvekilleri mevcuttur.. İşin ilginç yanı Atatürk’ün partisi CHP’nin içinde bunlar % 10-12 civarında imiş..HDP ile birlikte onlarda Türk ordusunun PKK ile yaptığı mücadelede haksız olduğunu ve saldırıların durdurulması gerektiğini söylemekte idiler.Dahası Türk askerinin son saldırılarda PKK’ya karşı kimyasal silah kullandıklarını iddia etmektedirler.. bunu iddia eden kişiler Türkiye Büyük Millet Meclisi nde oturuyor ve Türk milletinin vergilerinden maaş alıyorlar..

Tarikat ve cemaat liderleri Türklüğün ırkçı bir söylem olduğunu ifade ederler.. Çünkü işlerine öyle gelmektedir..Türkleri Araplaştırmak için gayret sarf ederler.Çocuklarına,torunlarına Türk ismi vermek yerine Arap isimlerini tercih ederler.. Türkler onlar için baş belasıdır..

Milli görüşçü bir federasyon başkanı Avrupa Şampiyonu olan kızımızı tebrik edecek yerde kürsüde bozkurt işareti yaptı diye onu azarlıyorMilliyetçi ülkücü geçirenlerde ses yok.Bırakın çıkıp yürüyüş yapmayı basitçe sosyal medyayı kullanarak adamı yerin dibine sokmadılar

Kocaman İstanbul’da sokaklara ve caddelere çıktığınız zaman Türk göremiyorsunuz,bazı semtler Yabancılarla dolu,işyerlerinin çoğu Türk çalıştırmıyor,taksiciler Türkleri almıyor,ev sahipleri Türk olursan kiraya vermek istemiyorlar,inşaat şirketleri Türkiye satış yapmak İstemiyorlar..oteller Türk’e yüksek fiyat uyguluyorlar.Sizin anlayacağınız Türk milleti kendi yurdunda sürgünde gibi yaşıyor..

Şurası bir gerçek ki Türkün Türkten başka dostu yoktur..Tanrı türk’ü korusun ve Yücelsin

Necmi KURT

Editör: Kerim Öztürk