Rabb'im yüreğime ne aşklar sermiş,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Binlerce şühedâ canını vermiş,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Uğruna yapmışız onca savaşı,

Kanla yoğurmuşuz toprağı, taşı,

Nice sevinç gizli, nice gözyaşı,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Üzerinde gölüm, akarsuyum var,

Bağlarında çimen çiçek uyum var,

Gâhi efkârım var, gâhi toyum var,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Aynı anda hissedilir dört mevsim,

Dağlarında yankılanır nefesim,

Aşkına dar gelir göğüs kafesim,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Ecdadımdan izler taşır her nakış,

Yâd ellere terkedemem tek karış!

Ezelden ebede kutsî yakarış,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Bir emsâli daha yoktur cihanda,

Mübarek sevdadır yaşanır canda,

Vatan aşkı kokar döktüğüm kanda

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Atalardan emanettir bu vatan,

Dinle bak ne diyor kefensiz yatan?

Sahip çıkmaz isen kendinden utan!

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Bağrında yazıldı sayısız destan

Bozkurt otağına giremez sırtlan!

Vatan ne Türkiye, ne de Türkistan,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Birbirinden yahşi Tûran illeri,

Buram buram Türkçe kokar dilleri,

Tûran'da buluşmak tüm hayâlleri

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Kimisi zulmetten kavrulmuş pişmiş,

Kiminin durumu ölümle eşmiş,

Kimisi vatandan ırağa düşmüş,

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Yüce Mevlâ'm yolumuzu şaşırma!

Yada salıp yârdan ayrı düşürme!

Yurdumuza düşmanları üşürme!

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Anadolu'da Türkmen Kadınlar Anadolu'da Türkmen Kadınlar

Devletimi, milletimi var eyle!

Soydaşımı, dindaşımı hür eyle!

Sonsuza dek her dem pâyidâr eyle!

Her aşktan özgedir vatan aşkımız

Yaradan'a ikrârımdır, sözümdür,

Türk'ün Türkle birliği tek çözümdür.

Niyazkâr’ım candan öte özümdür

Her aşktan özgedir vatan aşkımız.

Köksal CENGİZ (Niyazkâr)

************

Vatan aşkı ana sütü gibi pak !

Şühedâ ruhuyla karılmış toprak !

Üzerinde dalgalanır Albayrak !

Her şeyden üstündür vatan aşkımız..!

Binvar KURBANOĞLU

Editör: Kerim Öztürk