Büyük Atatürk, "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir" diyerek millî egemenliğe ve sahibi Türk Milleti’ne vurgu yapar.

     Milet ebedidir. Çocuklar bir milletin geleceğidir. Türk Milletinin geleceği de Türk çocuklarıdır. “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” diyen Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920’yi bayram ilan ederken, bu kutlu günü çocuklara armağan edişinin temel sebebi budur. Gelecek, Türk Çocuklarının omuzları üzerinde yükselecektir.

     Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmış bir uygarlık seviyesi yakalamanın en önemli şartı atasını tanıyan, mazisiyle ve tarih boyunca kurduğu medeniyetlerle gurur duyan; çağın gelişmişliğini yakalayıp onu geçmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlama ülküsünden sapmayan bir nesil yetiştirmektir. Bunun için önce çocuk hak ve hürriyetlerine saygı gerekir. Sonra da Türk çocuğunun millî bilince, insani vasıflara sahip, yüksek karakterli ve ahlâklı şahsiyetler olarak yetiştirilmesi şarttır. Bunu beklemek her Türk çocuğunun hakkı ve görevidir. Bayramlar o zaman bayram olacaktır.

     Çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türk Bayrağı’nın altında hür ve müreffeh yaşamalıdır. Kendi bayrağının gölgesinde yaşamak her çocuğun hakkıdır. Yurdumuza sığınmış başka milletlerin çocuklarının da kendi vatanlarında, kendi bayraklarının altında, kendi kültürlerinde yaşamak haklarıdır. 

     Bu sebepledir ki 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılını kutlarken; ülkemizdeki sığınmacı çocukların da bir an önce kendi vatanlarında, kendi kültür ve anlayışlarında insanca yaşamalarının temini için Cumhurbaşkanı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göreve davet ediyoruz.

     Asil Türk Çocuğu, her birinizi onurlu alnınızdan saygıyla öpüyoruz. Bayramımız kutlu olsun.

"Hakimiyet bilâ kayd-u şart milletindir."

Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi! Çırpınırdı Karadeniz Türküsünün Söz Yazarı Ve Ailesinin Hüzün Verici Hikayesi!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

   _  Ne mutlu Türk’üm diyene._

MİLLî EGEMENLİK PLATFORMU

Editör: Kerim Öztürk