Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD'ye gitmeden önce bir şeyler olacağına dikkati çekmiş ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun komşuluk mesajını vermiştim.

Miçotakis, ABD kongresinde bizi "düşman" ilan etti.

Şu da dikkat çekici: ABD, bizi, Yunanistan'da üsler kurarak batıdan; Suriye'de PKK'yı üzerimize salarak güneyden sıkıştırmak istiyor. Miçotakis'in ABD kongresindeki konuşmasının ayakta alkışlanması neye işaret?

Katerina Sakelaropulu ne diyor: "Türkiye ile komşuyuz ve öyle kalacağız. Komşu, komşuya muhtaçtır."

Miçotakis ne diyor? Burada sıralamayayım... Bizi siliyor.

18 Mayıs 2022 günkü "Yunanistan'la ne olacak hâlimiz?" başlıklı yazımda "Michael Llewellyn Smith'in, "Yunanistan'ın Anadolu Hayali 1919-1922" başlıklı kitabını hatırlatmıştım. (Tarihçi Kitapevi, 432 s.) Kitaba Mevhibe İnönüİsmet İnönü ve Venizelos'un 1933'te birlikte çekilmiş fotoğrafı konmuş. Venizelosİnönü'nün koluna girmiş. Samimî bir poz.

15 Mayıs 1919'da Yunanistan'da İzmir'i çıkınca, yerli Rumlar, sokaklara dökülmüşler, "Zito Venizelos!" diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Sonunda Yunanistan yenildi ve halk İzmir sokaklarında bu defa "Kato Venizelos!" diye bağırdı. (Zito: Yaşasın, kato: kahrolsun.")

Venizelos "megali idea" için varını yoğunu ortaya koymuştu. 1930'da ve 1933'de Türkiye'yi ziyaret ediyor ve samimi görüntülerle dostluk pekiştiriyor. Venizelos'un Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel'e aday gösterdiğini hatırlatmıştım.

Elini uzatana elimizi uzatacağız, ama düşmanlık güdenin önünde de eğilmeyeceğiz. Ve tarihi asla unutmayacağız.

Büyük Türk Milliyetçisi Erdoğan Aslıyüce Vefat Etti Büyük Türk Milliyetçisi Erdoğan Aslıyüce Vefat Etti

"Tarihi asla unutmayacağız." derken... Süheyl Çobanoğlu'nun bir kitabı önümde: "Yunan Yayılması ve Türklere Yaptıkları Soykırımlar".

Süheyl Çobanoğlu Rumeli-Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Kitap RUBASAM yayını (296 s.).

Bölüm başlıkları size kitap hakkında bir fikir verecektir:

"Balkanlar Ve Mora'da Osmanlı Hakimiyeti // Yunanistan'ın Milli Hedefleri Ve Türkiye'ye Karşı Yayılma Planları / İsyanın Hazırlanmasında Patrikhane ve Kiliseler / İsyanın Hazırlanmasında Milliyetçi Örgütler / Etniki Etaryanın Faaliyet Programı / Megali İdeanın gerçekleştirilme Yolları Venizelos'un Megali İdea Paralelindeki Siyasal Hedef­leri / Megali İdea Çabaları // Yunanistan'ın Toprak Talepleri ve Anadolu'yu İşgal Planı //  1830'dan Günümüze Kadar Yunan Yayılması­nın Safhaları Batı Dünyasının Türk Varlığına Yönelik Amaçları ve Şark Meselesi // Yunan Yayılmasının Durdurulması // Yunanlılar Tarafından Türk Ve Müslüman­lara Yapılan Soykırımlar..."

Süheyl Çobanoğlu, "Ön Söz"de kitabını tarihi hatırlatmak için yazdığını belirtir:

"Doğumundan itibaren Türk Düşmanlığı aşılanmaya baş­layan Yunan çocuğuna, okul çağlarında Türklerin ne kadar barbar oldukları ve insan dışı bir yaratık oldukları öğretilir!!! Böylesine düşmanlıkla beslenen bir insan, yetkili makamla­ra geldiğinde, toplum baskısının da etkisiyle asla barışçı ve makul bir çözüm düşünemez. Yunan siyasetçi, iktidara ge­lebilmek için seçmenlerine 'TÜRK DÜŞMANI olduğunu' anlatmak zorundadır. (...) Bu çalışmamızda, kamuoyunu etkilemek için "TÜRK DÜŞMANLIĞI ve TÜRK KORKUSUNU" sıkça kullanan batıdaki komşumuzun, hiçbir askeri başarı elde etmeden, İn­giltere ve Rusya başta olmak üzere Batılı devletlerin desteği ile barış anlaşmaları esnasında gerçekleştirdiği YAYILMACI FAALİYETLERİ ve büyümesiyle birlikte Türklere yaptıkları SOYKIRIM ele alınmış olup, geçmişten ders alınarak gele­ceğe ışık tutması amacıyla değerli bilgilerinize sunulmuştur."

Yarın Konstantinopolis'in fethinin 569. yıl dönümü.

Yunanistan'da birileri konuşacaktır ve mutlaka düşmanlık ekecektir.

Düşmanlıkla nereye varılır?

Arslan TEKİN

Editör: Kerim Öztürk