Fransız olmak Türk olmak... Fransız olmak Türk olmak...

Batı’nın şımarık, kural tanımaz, antlaşmaları umursamaz çocuğu Yunanistan yıllardır Türk okullarını kapatmakta, Türkler üzerinde baskılar kurmakta, seçilmiş müftüye karşı çıkmakta, Türklerin vakıf arazilerini işgal etmektedir. Türklere çirkin sınırlamalar getirerek insan hakları ihlallerinde bulunmaktadır.

Yunanistan son günlerde Batı Trakya Türklüğünü eritme ve ırkçı uygulamaların bir devamı olarak dört yeni ilkokulu kapatmış bulunmaktadır. Sonu gelmeyen bu çirkin, ırkçı ve fanatik eylemleri nefretle kınıyoruz. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarını da gereğini yapmaya ve gerekli tepkilerini göstermeye davet ediyoruz.

Prof.Dr.Mustafa E. Erkal - Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

Editör: Kerim Öztürk