‘Millî Mücadele’nin Dinci Muhalifleri’ ‘Millî Mücadele’nin Dinci Muhalifleri’

Tarih göstermiştir ki; hukukun, dinin, eğitimin, bürokrasinin, ekonominin ve dış politikanın siyasete âlet edilmesiyle devletler çökmüştür. Her devlet yöneticisinin bunlara azami dikkat etmesi boynunun borcudur.

Editör: Kerim Öztürk