Güzel kardeşim, nasıl bir fikir oluşturdu hocamız sizde bilemem.

Hocanın, 
İslam'a göre milliyetçilik,
Türklük kanımız,İslamiyet Canımız.
Bu vatanı satıyorlar ve sair diğer kitaplarında, İslam'ın özüne aykırı olan ne var acaba?

Zekeriya Hoca, yüce İslam'ın Arap dincilik anlayışı  gibi yorumlanmasında ve  anlaşılmasına,  din milliyetçiliğine karşı durmuştur...

Dinin bir takım softa ve cemaat görünümlü, tarikat kusatıcılarına karşı çıkmıştır.

Arabın kültürünü din zanneden, kendi milli varlığını Arapçılık hegemonyası altında kuşatılmasına  ve örselenmesine karşı mücadele etmiş bir kişiliktir...

Onun din yorumu eşaricilikten uzak, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Ahi Evran,Hacı Bektaş Veli çizgisindedir.
Mevlanacılık  bile değildir.

Bizim incelediğimiz tüm eserlerinde, özünden uzaklaştırılmış  Emevici ,Arapcılık Din anlayışından İslam'ın temiz, arı kaynaklarına atıf yaparak adeta Türk Müslümanlığının ne olduğunu anlatmış, bize göre de hakiki, riyasız bir Müslümandır...

En iyisini Allah bilir.
Allah rahmet etsin.

Dünya tarihinde hiç bir millet mensup olduğu din şuuru içinde kendi öz varlığını ve milliyetini  Türkler kadar yozlaştırmıs,hatta inkâra kadar gitmiş  ikinci bir millet yok.

Sanki İslamiyet bizden bunu istiyormuş gibi. Bu konular çok ayrıntılı ve uzun konular...

Halbuki Yüce İslam, milliyetleri korurken ırkçılığı ve kavimciliği yasaklamıştır.El Hücürat 13.ayet...

Peygamberimiz Bilal'a  kendi milletinin adıyla, Habeşi derken, Rum asıllı El Gıffariye'ye ise Rumi demiş, diğer bir Sahabeye de kendi milliyetinin adıyla yani Farisi olarak çağırmıştır...

Yüce dinimiz  İslamiyet milliyetleri, İslam içinde eritmeyi düşünmemiştir.Allahın Rasulü'de aynı yolu takip etmiştir...

Asimilasyona yatkın olan Türk'ler için bunların bir önemi var mı? Asimilasyona yatkın olan Türk'ler için bunların bir önemi var mı?

Demek ki ırk var, ırkçılık yok. Her kişi de milletini sevmekle mükelleftir.

Demek ki Türk milliyetçiliği de İslam'ın özüne aykırı olmayacağı gibi aynı zamanda bir hak sayılmalıdır bize.

" Hubbül vatan, mi'nel iman..."( Peygamberimiz, kişi kavmini sevmekle suçlandırılmaz der...)

Bunlar Allah'ın tecelli sıfatıdır.

Yani insanlar, Acem, Rum, Fars olacak ama bir tek TÜRK olmayacak, olursa Irkçılık olacak öyle mi?

Yok artık öyle şey. Bu ülkenin gençlerini uyandırmaya devam edeceğiz.

Bunlar aynı zamanda Zekeriya Hocanın da görüşleridir...

O İslam'a değil, siyasal islamcılığa karşı olmuştur.

Belki uzun yazdım ksr bakmayın, şahsınıza değil bunlar.
Selam ve muhabbetle.

Faruk Ülker

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve haberalp'in editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Editör: Kerim Öztürk