Siyaset çok zor ama aynı zamanda çok basit bir mekanizmadır. Güçlü örgütsel yapı o çarkların dişlileri gibi bu mekanizma da birbirini tamamlar. Dahası siyaset bir düşün sistemine bir hedef doğrultusunda ilerleyebilmektir.
*
CHP BİLMİYOR MU?
Yüzyılla barışık yaşıt parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin var oluş nedeni de budur; Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan sonra aralıksız devrimlerle ortaya çıkan modern Cumhuriyet mutlaka Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimi ile uçurumun kenarındaki bir devletten yüksek medeniyet çizgisine evrilen bir anlayışın benimsenmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu ülke temeline getirdiği gerçek anlamda modernite yapılanması ile ortaya çıkmıştır.
*
YENİLİK AMA NASIL
Kuşkusuz insan yaşamının evrelerine bakıldığında doğumundan mezara kadar büyük bir değişim gösterdiği zaman zaman yaşadığı kimi karşılaşmalara rağmen daima kendilerini yenilemesi gerektiğini mutlaka ortaya koymaktadır.
*
Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlamda geçmişin izlerini kaybetmeden yenilenmeye mutlaka daha kucaklayıcı siyaset üretmeye mahkûmdur.
Etnitise, dar görüş, sınıf düzlemindeki söylemlerin genelde milliyetçi mukaddesatçı seçmen topluluğumuz üzerinde etkisi çok belirleyici olamamaktadır.
*
ZAFER NASIL GELDİ
1977’de yüzde 42’ye ulaşan Bülent Ecevit’in, ‘Toprak ekenin, su kullananın’ sözü toplumun derinliklerinden gelen yokluğu ve yoksulluğu bitirecek bir inanç birikiminin dışavurumuydu.
*
Çünkü insan odaklı ve tamamen ülke dinamiklerinin ortaya çıkartılması ile ilgili bu söylem kitleler üzerinde büyük bir etki yaptı.
Solun en güçlü olduğu özellikle sendikal hareketlerin en yaygın olduğu dönemde vaat olan ulusal birliktelik bilinci hiç bir zaman örselenememişti.
*
UNUTMA UNUTTURMA
1980 faşist cunta öncesi daha iyi organize olan topluma daha iyi mesaj veren ülke gerçeklerini coğrafi olarak değil bütünsel olarak öne çıkaran siyaset anlayışı karşılığını bulmuş sol büyük bir beklenti olarak gereken desteği alabilmişti.

İngiliz işgalindeki İstanbul’da üstü kapatılan suikast! İngiliz işgalindeki İstanbul’da üstü kapatılan suikast!

EN BÜYÜK TUZAK ETNİTİSEL SİYASET
Hiç şüphe yok ki, 1980 faşist cuntanın yaptığı darbe sola vurulan en büyük darbe idi. ‘Bizim çocuklar başardı’ diyen emperyalizmin beklentileri de bu darbe ile gerçeğe dönüştü.
Üretimden gelen güç; neoliberal politikalarla bertaraf edildi. Bugün fabrika, sanayi, teknoloji, yeni düşün yapısı, çağın gerektirdiği hamleleri takip edebilme, eğitim düzeyinin geliştirilmesi, özellikle üretim kapasitelerinin yükseltilmesi, biliminsanı yetişimi, kalkınmanın kırsaldan başlaması gerçeği bir kenara bırakılarak ki -pek çok neden daha bu kısta da eklenebilir- Cumhuriyet Halk Partisi’de yaşadığı kısır çekişmelerin ve tartışmaların ortasında kalarak bu gerçeği görememiştir.
*
NASIL NEDEN NİÇİN
Çukurova’daki pamuk üreticisinin sorunu ortada iken, Karadeniz’deki çay ve fındık üreticisinin derdi belli iken, işçi sınıfının, iş insanının, çiftçinin, reçberin, esnafın, köylünün, emeklinin sorunu ortada iken binlerce genç bu vatanı terk etmeye hazırlanırken şaşılası ‘Kürt sorunu vardır’ demek başlı başına parti politikalarına ve Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine vurulan büyük bir hançerdir ve gerçekdışıdır.
*

HANGİ KADRO
Siz bir taraftan kurulan en eski partiyiz diyeceksiniz, siz Atatürk’ün mirası diyeceksiniz, siz üretimden aydınlanmaya temsilciyim savında bulunacaksınız ne ki tamtersi bir durumla kapıları gerçek vatanseverlere kapatıp partiyi sağa kaydırıp yüzde atmışın içerisinden çare aramaya devam edeceksiniz.

*
Unutulmamalıdır ki; iddia, karşı tarafa koz vererek değil karşı tarafı ikna ederek ve görüşlerinizi kabul ettirerek ortaya konur. Nitekim 28 Mayıs tarihli 2. tur seçiminde ortaya çıkan sonuç bu öngörünün ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Kendi topraklarında bereket aramak varken bir başka araziyi ekerek ürün elde edilemeyeceği ortadadır. Bu hamle sadece günü kurtarmaktan öte bir anlayış olmaktan ziyade başka bir şey değildir.
*
YANLIŞLAR YANLIŞLAR
Cumhuriyet Halk Partisi 1980 öncesi daha milliyetçi ve kabul edilebilir siyaset anlayışını özellikle dış siyasetteki başarısı ile ortaya koyarken bugün aynı Cumhuriyet Halk Partisinin terör konusunda, Suriye meselesinde, göçmen sorununa, coğrafyamızda yaşanan onca karmaşıklığa rağmen oluşturamadığı politikalar zincirinin gelinen başarısızlık noktasında önemli bir etmen oluşturmaktadır
*
Ne acıdır ki, metropol siyasetine devam eden CHP’nin kırsal kesimdeki gönül verenlerine hala el uzatamamış olması da bir başka üzerinde düşünülmesi gereken konudur. Örneğin seçim boyunca kendilerine terörle ilişkilendirilen söylemler üzerine daha net daha üstün bir hamle ile gitmek yerine savunma mekanizmasının çalıştırılması bugünkü iktidar anlayışına şekil verem seçmen profilinde farklı bir denge oluşturamamıştır.

*

ULAŞIM AZALDIKÇA HEDEF UZAKLAŞIYOR
Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ırak olduğu kitlelere ulaşım noktasındaki gayretleri farkındalık oluşturamazken bu konuda somut bir adım atamaması da üzerinde durulması gereken bir meseledir. Zira tek merkezli siyaset ağı ve algı çalışması CHP’yi yaralamaya devam etmektedir. Siyasetin sadece söylemle değil eylemle de perçinlenmesi gerekliliğini CHP’li yöneticilerin bilmiyor olması imkânsızdır, yanlışta ısrarın nedeni de bulunup ortaya çıkartılmalıdır.

Kaynak: Gündoğumu gazetesi

Editör: Kerim Öztürk