Türkiye’de YENİÇAĞ Gazetesi’nin 09/03/2015 tarihli nüshasının 3. sayfasında yayımlanan Özcan YENİÇERİ’ye ait “Yargının içinde bulunduğu vahim durum!” başlıklı köşe yazısında, müvekkil hakkında gerçeğe aykırı beyanlara ve itibarı zedeleyici ifadelere yer   verildiğinden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Yazıda, rüşvet suçu katalog suç olduğu ve kuvvetli suç şüphesine karine teşkil ettiği halde, HSYK tarafından kamuoyunda 17/25 Aralık soruşturması olarak bilinen soruşturmaları yürüten üç savcının, ortada kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı halde soruşturma başlattıklarından bahisle yargılanmalarına karar verildiği, HSYK’ya göre anılan soruşturmayı yürüten savcı ve hâkimlerin “görevi kötüye kullanma suçunu” işledikleri yönünde iddialara yer verilmiş olup söz konusu iddialar gerçek dışı olmanın da ötesinde ciddi bilgi eksikliği ve mantık hataları içermektedir.
Anılan savcılar hakkında HSYK tarafından tesis edilen işlem soruşturma izni verilmesinden ibaret olup, soruşturma izni yazıda öne sürülenin aksine rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlattıklarından dolayı değil, soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemelerinde Yasada öngörülen usul ve esaslara aykırı hareket edildiği iddialarının araştırılmasına yönelik olarak verilmiştir.
Dolayısıyla soruşturma yapılmadan kişilerin peşinen suçlu kabul edilmesi mümkün olmadığından, HSYK’nın soruşturma aşamasında ilgililerin “görevi kötüye kullanma suçunu” işlediği şeklinde bir irade beyanında bulunması söz konusu değildir.
Ayrıca “katalog suç” ve “kuvvetli suç şüphesi” kavramları 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasıyla ilgili olup yazıda öne sürülenin aksine rüşvet suçundan soruşturma yapılıp yapılmayacağı konusu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Öte yandan, yazıda 17/25 Aralık soruşturmasını yapan hâkimlerden de söz edilmiş ise de; hâkimlerin ceza yargılamasında soruşturma yapma görev ve yetkilerinin bulunmadığı, soruşturmaları Cumhuriyet savcılarının yürüttüğü dikkate alındığında yazının gerekli araştırma yapılmadan ve yeterli hukuki bilgiye sahip olunmadan hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda hiçbir araştırma yapılmadan hazırlanan, yanlış bilgilere dayanan ve basın etik kurallarına uymayan bu yazı gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 08.05.2015      
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Vekili Av. Enes METİN