MERAL AKŞENER'İ ANLAYALIM
*
Meral AKŞENER Demek,
ülkesinde umudu kalmamış milyonların umududur.
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Gururları çiğnenmiş, kişilikleri ayaklar altına alınmış,
iktidarın yardımlarına muhtaç bırakılmış yaklaşık 27 milyon insanların kendi ayakları üzerinde insanca yaşamalarını sağlayacak bir çözümün adıdır. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Yolsuzluğun, adaletsizliğin son bulduğu, liyakatin, onurun ve özgürlüğün her bireyin zihninde bir kanaatte dönüştüğü düzenin adıdır. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Cemaatlerin ve tarikatların güdümünden kurtarılmış modern eğitim ile fikri hür vicdanı nesillerin yetiştiği bir eğitim politikasının vücut bulduğu ülkedir. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Yurtta sulh cihanda sulh ilkesiyle içte barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesi, dışta ise bütün ülkelerle milli menfaatlerimizi gözeterek barış içinde yaşamanın adıdır. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Demokrasi ile başlayan milletleşme serüvenimizi tamamlayıp, milli devlet ve cumhuriyet kazanımlarını koruyarak demokrasi ve insan hakları çıtasını en üst seviyeye çıkarmanın sembolüdür. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Ebcet hesaplarından, cemaat ve tarikatların uhrevi kişiliklerinden, din istismarcısı tacirlerden Türk milletini kurtararak çağdaş bilim ve teknoloji ile ülkemizi medeni ülkeler seviyesinin üstüne çıkarma çabasıdır. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Yasama Yürütme ve Yargı erkelerinin bağımsızlığını ve dengesini modern ülkelerde olduğu gibi yeniden tesis ederek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin sağlanmasıdır. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Türk milletinin egemenliği, bağımsızlığı, Türk devleti ve vatanının hiçbir şartta tartışma konusu olmaması demektir. 
*
Meral AKŞENER Demek,
*
Tüketim ekonomisinde üretim ekonomisine geçiş, israftan verime kadar yeniden üretim- tüketim ve bölüşümün adilce dağıtımını sağlamaktır. 
*
Velhasıl Meral AKŞENER BİR MARKADIR. BU MARKA VE KURACAĞI GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ ŞİMDİDEN HAYAL EDİNİZ DİYORUM.