1-...Gelir mi, konuşur mu, konuştururlar mı bilmem? Dedi. Zorlukla Özel Kalem Müdürü Hayati Bey'in yanına girdi. Neden geldiğini kısaca anlattı. Gazi bugün gelecekti. Hayati Bey bu yaman köylüyü Gazi ile konuşturmaya karar verdi. Bir de kahve ikram etti. Gazi öğleden sonra geldi.

2-Bekleyen çoktu. Hayati Bey hepsini atlatıp yaşlı köylüyü içeri soktu. Gazi köylüyü ayakta karşıladı. Oturttu. - Buyur Nuri Efendi! - Teşekkür ederim Gazi Paşam. Ben Uşak'ın Kalfa Köyü'ndenim. Babamdan helva ile haşhaş yağı imalathanesi kaldı.

3-Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Gözümü, kulağımı açtım. İstanbul'da çok şey öğrendim. Avrupa'dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirttim. Bu tohumları köyümdeki toprağıma ektim. Pancar elde ettim. Pancarları rendeleyip kaynattım. Pekmez yaptım. Şeker elde ettim. Onunla...

4-Onunla köpük helvası imal ettim. Pancardan şeker yapabileceğimize inandım. Mehmet Hacim Bey'in önderliğinde elli bir kişi birleştik, "Terakki-yi Ziraat Anonim Şirketi"ni kurduk. 600.000 lira sermayemiz var. Paşam, bize el ver, şeker fabrikamızı kuralım!

5-Köylü ister pancar yetiştirir, ister fabrikada çalışır. Karnı doyar, yüzü güler. Biz de, belki, biraz para ve sevap kazanırız. Uşak şenlenir. El verir misin?

6-Cumhurbaşkanı yerinden fırladı, Nuri Efendi'yi sevgiyle, saygıyla kucakladı; - Hepiniz var olun! Türkiye'yi bu azim, bu istek, bu şevk kurtaracak! Ben seni şimdi bir yaverle Başbakan'a göndereceğim.

7-O da seni, belki, 1-2 bakan ile konuşturur. Hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Bir sorun olursa aldırma, bana gel. Kapım her zaman sana açık olacaktır.. Nuri Efendi'yi yanaklarından öptü. Heybeli köylü, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası kurucularından, Nuri ŞEKER idi...

8-Uşak'ta Şeker Fabrikası kurma çalışmaları devam ederken yine aynı yıllarda İstanbul'da da özel şahısların ve bazı milli bankaların iştiraki ile 14.6.1925 'de 500.000 TL sermayeli "İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş." kurulmuştur.

9-Alpullu Şeker Fabrikasının temeli atılarak onbir ayda fabrikanın montajı bitirilmiş ve 26.11.1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmiştir.

10-1933 yılına kadar ülkemizin şeker ihtiyacı bu iki fabrikanın üretimi ile kısmen karşılanmıştır. Bu iki fabrika ile pancar tarımında ve şeker fabrikası işletmesinde hayli tecrübeler edinilmiş olduğundan yeni şeker fabrikaları kurulması gerekli görülmüştür.

11- 1933 yılına kadar ülkemizin şeker ihtiyacı bu iki fabrikanın üretimi Milli bankalarımızdan bazılarının ortaklığı ile iki şirket teşekkül ettirilmiş ve bunlardan "Anadolu Şeker Fabrikaları T.A.Ş.", 5.12.1933 tarihinde Eskişehir Şeker Fabrikasını işletmeye açmıştır.

12-Diğer bir şirket olan " Turhal Şeker Fabrikası T.A.Ş. " de 19.10.1934 tarihinde Turhal Şeker Fabrikasını işletmeye açmıştır.

13-Tarımsal, teknik ve idari çalışmaların koordine edilmesi, sermaye kaynaklarının birleştirilmesi amacıyla ayrı şirketler halindeki 4 şeker fabrikası, 3 milli bankamızın eşit paylarla ortak oldukları tek bir şirket çatısı altında toplanmıştır.

14- 22 milyon TL sermayeli TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. olarak dört ayrı fabrika bu şirket tarafından devralınmıştır. Şeker üretim faaliyetleri 1950 yılına kadar zaman zaman tevsi edilen dört şeker fabrikası ile yürütülmüştür.

15-Her yıl artan şeker ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanabilmesi için 1951 yılında hazırlanan " Şeker Sanayii'nin Tevsi Programı" ile yeni şeker fabrikaları kurulması dönemine girilmiştir.

16-Diğer taraftan da pancar ekicilerinin teşkilatlandırılması amacı ile tarım kesiminde toplumsal dayanışmanın bir örneği olan kooperatifleşme hareketi başlatılmıştır.

17- 1953 yılında Adapazarı, 1954 yılında Amasya, Konya ve Kütahya, 1955 yılında Burdur, Susurluk, Kayseri, 1956 yılında ise Erzincan, Erzurum, Elazığ ve Malatya Şeker Fabrikalarının açılmasıyla 1956 yılında fabrika sayısı onbeşe ulaşmıştır.

18-1962 yılında Ankara Şeker Fabrikası ve 1963 yılında da Kastamonu Şeker Fabrikası, sanayiimizin geliştirilen bir makina fabrikası ile iki atölyede %65'i imal edilerek işletmeye alınmışlardır.

19- Ülkemizin nüfus artışına paralel olarak artan şeker ihtiyacını temin etmek amacıyla yeni şeker fabrikaları kurulması öngörülerek 1977'de Afyon, 1982'de Muş ve Ilgın , 1983'de Bor, 1984'de Ağrı,

20- ve 1985 yılında da Elbistan Şeker Fabrikalarının %95'e varan makina ve tesisleri mevcut beş makina fabrikasında imal edilerek işletmeye alınmışlardır.

Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma! Emanet Sanadır “Türk Gençlik” Unutma!

21-Daha sonra sırasıyla 1989 yılında Erciş, Ereğli ve Çarşamba Şeker Fabrikaları, 1991 yılında Çorum, 1993 yılnda Kars, 1998 yılında Yozgat ve 2001 yılında ise Kırşehir Şeker Fabrikaları işletmeye açılmıştır.

23-....Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın haberine göre; Bor Şeker Fabrikası’nda yaşanan durumun büyük bir skandal olduğunu belirten Candoğan, “14 tane şeker fabrikasının iki ay gibi kısa bir sürede alelacele neden satıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz...

24-...Ortada kötü bir özelleştirme kurgusu var. Durum o kadar vahim ki, bütün kamuoyunun önünde bu hileli satış yapılabildi ve tamamı yandaşlara..

25-YANDAŞIN BİRİ PARASI OLMADIĞI HALDE 3 TANE ŞEKER FABRİKASI ALIP BİR GÜN SONRA BÜYÜK KAZANÇLA BİR BAŞKASINA DEVRETTİ!

26-Örneğin: Doğuş Gıda, 2018 Nisan ayında yapılan özelleştirme ihalelerinde Afyon, Bor ve Yozgat şeker fabrikalarını satın almıştı. Afyon Şeker Fabrikası’nı Ağustos ayının sonunda devralan Doğuş Çay, Bor Şeker Fabrikası’nı da 5 ay sonra devralarak bir başka firmaya sattı.

27-"sözde özelleştirme salatasıyla" yandaşa yapılan hileli satışların listesi binlerce sayfalık kitaplara konu oldu. Lakin gelinen noktada DENİZ DE BİTTİ! Şeker fabrikalarının alayını sattık! Şimdi GDO'lu mısır surubuna talim,...  Nuri Şeker mezarında rahat mıdır acaba ?...

Editör: Kerim Öztürk