Kürtçe'nin Etimolojik sözlüğünü hazırlayan Rusya Bilimler Akademisine göre Kürtçe'nin yüzde 99'u Kürtçe değildir.

% 40.96 sı Arapça,

%39.09 u Farsca,

% 14.96 sı Türkçe,

% %2.21 Ermenice'den olusturulmuştur.

Rusya Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan Kürt Dilinin Etimolojik Sözlüğü’ne göre Kürtçenin söz varlığının % 99’dan fazlasının kökeni başka dillerdir.

-%40.96’sı Arapça;

-% 39.09’u Farsça

(

-%14.96’sı da Türkçedir.

-%14.96’sı da Türkçedir. (Türkçe %14.73 + Azerbaycan Türkçesi<%0.23).

-Bu üç dilden alınan kelimelerin toplamı yaklaşık olarak % 95’tir. % 2.21’lik Ermenice kelimeyi de katarsak bu oran %97’ye yükselmektedir.

-Daha küçük oranlarda kelimesi olan dilleri de katınca bu oran %99’u geçmektedir.

Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz! Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve entellektüel savruluşu ve kurtuluşumuz!

1'den 10'a kadar bile sayıları ancak Farsça ile sayanlar kürtçe diye sayıklamaya devam etsinler. ..

Bahtiyar Aydın

Editör: Kerim Öztürk