Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden

* Sözde savundukları kutsalları veya fikirleri ne olursa olsun; akla, bilime, hukuka ve demokrasiye gerçek anlamda inanmayan herkes kirlidir.

* Birey haklarını, insan onurunu ve vatandaşlık hukukunu esas almayan herkes kirlidir.

* Devleti; partisi, cemaati, mezhebi ve siyasi kabilesi adına ele geçirmeye çalışan ve kamu kaynaklarını yağmalayan kendi yandaşlarına dağıtan, bunu da meşru gören herkes şaibeli ve kirlidir.

* Şimdilik 83 milyondan oluşan milletimizin tamamını akıl, bilim, hukuk ölçüleriyle kucaklamak yerine; kendi siyasi ikbâlleri uğruna toplumu ötekileştiren, kamplaştıran, kutuplaştıran ve hatta düşmanlaştıranlar ise hem kirli hem de suçludurlar !

* İşte bütün bu sebeplerle Ankara'da olup bitenlerin özeti; milleti "maraba" yerine koyarak, "ağalığı" kimin yapacağı kavgasından ibarettir... 

BU KAVGALARI CİDDİYE BİLE ALMAYIN !

Hatta din, imân, vatan, millet, ahlak ve namus çığırtkanlığı yapan, hukuku, kurum ve kuralları önemsemeyen, savunmayan hiç kimseyi ciddiye almayın...

BAZI İNSANLAR NİYE HİÇ REZİL OLMAZLAR?
ÇÜNKÜ; insanların çoğu subjektif algı ve öznel inançlarından kendi kurgusal gerçekliklerini ürettikleri için, asla ve kat'a rezil olmazlar!
Onlar için nesnel gerçeklik yoktur, anlam üretme yetenekleriyle uydurdukları algıları tek gerçekliktir.
Türk siyasetinde çok önemli lider veya aktörleri gözlemleme imkanım oldu. Zaman zaman propaganda yapma rollerinin gereği olarak algılara oynadıklarını anlarsınız. Bir ölçüde bu durumu mazur görürsünüz. 
Bazılarının ise, bu şekilde izah ve tevil edemeyeceğimiz, kendilerinin de inandıkları hususların "gerçeklik algısı" kaybı olduğunu fark edemediklerinden, uydurdukları subjektif inançlarını samimi şekilde savunduklarını görürsünüz. İşte bu türlerden ise kesinlikle uzak durmak gerekmektedir.
Çünkü rezil olmak, mahcup olmak, utanmak gibi insani özellikler bu hastalıklı zihinlerde asla ve kat'a bulunmaz...
Seyrettiklerinize böyle bakarsanız, siz de şaşırmazsınız !

Rubil Gökdemir

Editör: Kerim Öztürk