Yıl 1923. Lozan Konferansı görüşmeleri, İngiltere'nin çıkardığı zorluklar yüzünden tıkanmak üzere iken ABD aniden Türkiye'ye destek verme kararı alır ve İngiliz Hükümeti anlaşmanın altına imzasını koyar. Amerika'nın aniden Türkiye'yi desteklemesinin altından, dönemin bakanlarından Rafet Bey'in ABD yetkilileri ile gizlice imzaladığı Chester
Antlaşması çıkar. Antlaşma TBMM tarafından da onaylanır. 

A*ncak TBMM'de aceleyle onaylanan bu anlaşmadan şüphelenen Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı incelemede Chester imtiyaz haklarının Türkiye'nin Aleyhine olduğunu görüp, anlaşmayı yırtıp çöpe atar ve tanımadığını açıklar. *

Bu olayın ardından ABD de Lozan Anlaşması'nı tanımadığını dünyaya ilan eder.
Bakın Amerikalı Senatör Upshow Anlaşmayı reddetmeleri gerektiğini savunurken nasıl kin kusmuş;
Antlaşma, Timurlenk kadar hunhar, Müthiş İvan kadar sefih ve kafatasları piramidi üzerinde oturan Cengiz Han kadar kepaze olan bir diktatörün zekice yürüttüğü politikasının bir toplamıdır. Bu canavar, savaştan bıkmış bir dünyaya, bütün uygar uluslara onursuzluk getiren bir diplomatik antlaşma kabul ettirmiştir. Buna her yerde bir Türk Zaferi dediler. Ve eski dünya parlamentolarını bunu kabule ikna ettikten sonra büyük sermaye grupları, soğukkanlı ticaret erbabı ve giderek güya bazı din temsilcileri bile Türkiye'yi uygar uluslar masasında, Uluslararası bir konuk durumuna yücelterek Amerika'yı yüksek
ülkülerinden uzaklaştırmada birleştiler...
Ermeni lobicisi de olan Upshow'un Timurlenk, Müthiş İvan ve Cengiz Han'a benzeterek canavar dediği lider Atatürk'dür.

Kobani kararları sonrasında Meclis’te ortalık karıştı Kobani kararları sonrasında Meclis’te ortalık karıştı

Amerikalılar Chester İmtiyaz Anlaşması ile sömürüye açacakları Türkiye'nin zeki lideri iğrenç planlarını bozduğu için Atatürk'e diş bilemişlerdir.
Chester Projesi, Amerikalı emekli Amiral Colby Chester'in aracılığı ile bir ABD-Kanada ortaklık grubu şirketi tarafından hazırlanan bir projedir ve inşa bölgesinin çevresindeki madenleri işletme imtiyazı karşılığında bazı bölgelerde demiryolu ve liman yapımını içeren projeye göre şirket Adana-Yumurtalık, Musul Kerkük ve Samsun bölgelerinde yaklaşık 4400 km'lik bir demiryolu; Yumurtalık ve Trabzon'a birer liman inşa edecek buna karşılık olarak da bu bölgelerin çevresindeki 40 km'lik bir kuşak çevresinde bilinen ve sonradan bulunabilecek petrol ve diğer bütün madenleri 99 yıllığına işletecekti.
Şirket gerek demiryolları ve limanlardan gerekse madenlerin işletiminden elde ettiği kârdan Türk Hükümetine belirli bir pay verecekti.
İşte Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin bağımsızlığına ters düşen, hatta Sevr'deki gibi Türkiye'nin parçalanmasına yol açabilecek bu imtiyazı yırtıp çöpe atmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun 18 Ocak 1927'de aldığı karar hala geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri Lozan Barış Anlaşmasını hala tanımamaktadır.
Görselde de görüldüğü üzere ABD sömürü ve kapitalizm üzerine tasarlanmış bir devlettir ve ABD'nin dostu yoktur. ABD için ya düşmansınızdır ya da sömürge. Olup olabileceğiniz bundan ibaret.

“Olaylar ve Tanıklıklarla Atatürk” den.

Editör: Kerim Öztürk