TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KİMLİK İŞİDİR.


Milliyetçilik
Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik , millet olgusuna dayanır, Milliyetçiliğin kodlarında Demokrasi vardır. Türk milleti” kavramı, kapsayıcı ve kuşatıcı olarak kullanılmaktadır. Devletimiz Türk devletidir ve milletimizin adı da “Türk Milletidir”. Etnik köken ve ana dil açısından farklı olan vatandaşlarımız da bu kapsayıcı kavramın içinde mütalaa edilir. 

Türk Milliyetçiği etnik taassubu red eder, ortak kader, ortak kültür ve Ortak yaşama değerleri ve inancıyla 1000 yılık süreçlerde oluşur. Milletleşme sonunda devlet olabilme kabiliyetinin altında bu derinlik vardır.

Milliyetçilik, modernleşme sürecinin doğal bir sonucu ise, milletin tanımlamanın sonucu olan “Türk Milliyetçiliği”   modernleşme sürecinin doğal bir sonucudur diyebiliriz.  

Türk milliyetçiliği ortak bir dil ve kültür sunarak yeni bağlılık, aidiyet ilişkisini ile kendini ifade eder. Burada bizim tarihî tecrübemiz açısından da bir sapma ve ayrıştırma söz konusu değildir. 

Milliyetçilik bireyin, milletini  dolaysıyla da kendini değerli görmesidir. Türk Milliyetçileri, Türk Milletinin kendi kaderini güçlendirmek,  milli karakterini koruma ve kendi milletinin özel vasıflarını insanlığın ortak mirasına katmak gibi bir vazifesi vardır.

Türk Milliyetçiliği keyfe keder bir duygu değildir. Türk milletinin kodları , yaratılış süreci  bu sorumluluğa iter.Türk Milliyetçiliği bir şahsiyet Meselesidir. TÜRK MİLLİYETÇİĞİ KİMLİK İŞİDİR.

Milliyetçilikte ben ve onlar olmaz, BİZ olur,  o bizde Büyük Türk Milletidir. Bireyci ve dışlayıcı değil bütünleştiricidir. Millet kendi kaderini birilerine lütuf etmez, kaderini milletin ta kendisi tayin eder.

Türk Milliyetçiliği Ailede ve okulda Başlar, Ortak yaşam bilinci haline gelir, ortak kültürüdür, sanattır, saygıdır, şereftir, terbiyedir, millet sadakadır,imandır .Türk Mili Eğitimi bu işin mayasıdır..

Başta Başbuğ Atatürk olmak üzere, Türk Milliyetçilerinin son yüzyıldaki en büyük milli mücadelesi ve eseri Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu mücadelenin bir felsefesi vardır, ideolojisiz millet, kimliksiz devlet olmaz. Türk Milliyetçileri düşünce temelli tavırlarını artık açıkça ortaya koymak zorundadır. Dünden daha fazla Milli Devletimize ve onun kurumlarına sahip çıkmak zorundadır

Türk Milliyetçileri devlet kavramının saygınlığını “Kut” destekli arammış, namus ve şeref ölçeğinde ideolojisinde en büyük değer olarak değerlendirmiştir. Türk Milleti , devletle vardır ve kadimdir.

Türk Milliyetçiliği bir kültür hareketidir, onun ruhunda fikir, sanat, kültür ve modernleşme vardır.

Türk Milletinin feraseti ve şahsiyeti büyük ülküsüne ulaşmasında rehberlik edecektir, Türk’ün 21. asırdaki Kızıl Elma’sına giden yolda siyasetçilerden daha fazla düşünce, bilim, kültür ve sanat insanlarına, geleceğin teminatı olan gençliğimize büyük görev düşmektedir.

Fahri Yağlı

(Araştırmacı Yazar, Öğretim Görevlisi)

[email protected]