Türk Müslümanlığı olan Maturidilik  Neden Emperyalizmin Korkulu rüyasıdır?
Meşhur İngiliz Stratejist, Ortadoğu uzmanı, Sosyolog ve Türkolog J.Toynbee bakın ne diyor?
Güney Müslümanlığı, EŞARİLİK (Fas’tan Arabistan’a kadar) bizim için tehlike olmaktan çıkmıştır. Bir Şeyh satın alır, hepsini yönetirsiniz.
Bizim için kuzey Müslümanlığı, MATURİDİLİK ( Kosova’dan-İstanbul’dan ve Buhara’ya olan Türk Bölgesi)  tehlikelidir. Kuzeydeki Müslümanlar bilimle barışıktır, bu sebeple ATATÜRK gibi bir asiler çıkarabilir. Türkler zekidir, Liderlerine inandıklarında önünde hiçbir güç duramaz, Türklerin bağlılık, gelenek, ahlak duygularını ve milli duygularını parçalamak gerekir. Önlemi alınmalıdır.
Nedir bu kuzey ve güney Müslümanlığı farkı ve Türk Milliyetçilerini neden ilgilendirir?
Güney Müslümanlığı; Selefiye, Mutezile, Eşariyye  temel akaitleridir. Bu gün karşımıza çıkan  Vahhabilik, Müslüman Kardeşler, Taliban, el Kaide, İŞİD ve Hamas bu itikadi mesheplerin radikal terör koludur. “Güney İslam “ anlayışının hakim olduğu toplumlarda sevgili Peygamberimiz ile kan bağı olan Seyyidlik büyük önem arzeder. İnsanların bir şeyhe bağlanmadan hakikati bulamayacağı gerçeği hakimdir. Halbuki Allah’tan başka hidayet aramak, Kur’an’dan başka mürşit peşine düşmek, Yüce Peygamber’in Terbiye ve taliminden başka kanallar aramak İslam’ın kendisi değildir.
Türkiye’de Eşarilik, Selefi kaynaklı anlayış 1970 Yıllardan sonra taraftar toplamaya başlamıştır. Bu sentetik olan anlayış karşımıza ılımlı İslam, Dinler Arası Diyalog, Vahhabilik anlayışı ile çıkmaktadır.  Aklı red eden, bulunduğu toplumu, sonrada devletleri işgal  eden bu anlayış, siyasi nüfus elde ederek emperyal güçlerin emir ve talimatlarını uygulamak üzere oluşturulmuştur.
Kuzey Müslümanlığı olan Türk Müslümanlığı ise, insan ruhunun terbiyesi, irşad, akıl, müşahade, ve Allah’a yaklaşma zikridir. Buhara’dan İstanbul’a yayılan Türk Müslümanlığında Kadın-Erkek ayırımı yoktur. Bunun en iyi örneği Yesevilik’tir, Bektaşilik’tir, ve  yüz yıl önceki Nakşibendi’liktir.
Kuzey Müslümanlığının eşarilikten en büyük farkı “aklı kullanma” ve “insan iradesi” ön plandadır, tefsir yerine TAVİL Kur’anı ve Allah’ı doğru anlamaktır.
Arap coğrafyasında üç büyük din öncesi inanç değerleri putlara tapmaktır. Bu sebeple Arap merkezli bir din anlayışının genetik kodlarında zincir hatası olabilir! Oysaki Türk’lerin İslamiyet öncesi yine inancı Tek Tanrılı din olan Gök Tanrı(Gök Teng-ri) inancına sahip ASİL bir din anlayışı da mevcuttur.
Çünkü Türk Müslümanlığında esas olan Akıl insana verilmiş ilahi emanettir. İnsan kendi varlığının üstündeki Allah ‘ın varlığını akıl sayesinde kavrar. İnsanın kusur işlemesi aklını kullanmayı red etmesiyle başlar. Türk Töresi temel ahlaki kodları bu millete doğuştan yazılmıştır, bu terbiye ve yüksek bilinç  akılla İslamiyet’e binlerce yıl hizmet ettiği gibi, asırlarca yaşadığı coğrafyada huzur ve barış getirmiştir.
Günümüzde “tevhid ve cihad” kavramının hareket noktası olarak “ Siyasal İslamcı”  hareketlerin Vahabilikten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Emperyal dinler arası Diyalog hikayesi ve Vatikan güdümlü olan bu Küresel proje Türk Milletinin kucağına bırakılan saatli bombadır. Bu bomba 15 Temmuz Gecesi patlatılmaya çalışılmıştır.
 Üretemeyen Güney Müslümanlığı, emperyal gücün emriyle  Orta doğuyu kana bulamıştır. Bize göre Türk Müslümanlığı kaderci değil, kültürde, bilimde, sanatta, felsefede üreticidir.
Maturidi’ye göre İslam Akla ve bilme karşı değil, islamiyet aklın ta kendisidir der. Çünkü İslam delilerin işi değil aklın işidir der. Semarkant’tan Buhara’ya ve  İstanbul bunun örnekleriyle doludur.
 Kuran’ı Kerimde “ Siz Aklınıza Danışmaz mısınız” mealinde 700 Ayet-i Kerime bulunmaktadır.
İyi Pazarlar
Fahri Yağlı