“Türküm" demekten imtina eden, "Osmanlı torunluğu" yapanlara..
Siz ve sizin gibi  henüz arz-a dühul dahi etmeden ''Ben'' vardım!..
Siz ve sizin gibiler taştan, tahtadan, helvadan, ottan, put yapıp, yaptıklarınıza taparken? ''Ben'' 5 bin yıldır!
Tek Tanrı'ya inandım
Maveraünnehir'de yıkandım,
Tanrı Dağı'nda kutsandım..
Bana ''Tanrı'nın Kılıcı'' dediler.. 
Adıma bazen Cengiz, bazen Atilla, bazen Mete, bazen Oğuzhan, bazen Bumin, bazen Kül-Tigin, bazen de Timur dediler.. 
Devletler kurdum, devletler yıktım..
İmparatorluklara hükmettim..
''Benim'' korkumdan setler yapıldı. 
Asya'dan, Avrupa'ya, oradan Afrika'ya nizam verdim.
Orta Asya steplerinde öldüm, Ergenekon'da yeniden doğdum.
Demir dağları erittim
Öldüm, dirildim, yandım, kavruldum.
Sırra vakıf oldum.
Alp'tim, eren oldum.
Türklükle karılıp yoğruldum. 
Tuğrul oldum, Çağrı oldum.
Edebali'nin rüyası,
Ataman'ın attığı temel oldum.
Beydim, devlet oldum. 
Tuğ kaldırdım Hakan oldum.
Konstanniye'de serdengeçti, 
Tuna'da akıncı oldum.
Sonra yine vuruldum. Anadolu'da esir oldum 
Bozkır'da filizlendim, Mustafa Kemal oldum!..
Kuva-i Milliye oldum, vurdum, vuruldum!..
Yeniden Türk'e devlet kurdum. 
BANA ÖLMEZ TÜRK DERLER gafil, ya sen kimsin?
''Osmanlı Torunuymuşsun'' ... 
Deyivereyim, seni de ''Ben'' kurdum!
BEN TÜRKÜM