BAŞ­BA­KAN Er­do­ğan genç­li­ğin­den be­ri hem si­ya­se­tin, hem ti­ca­re­tin için­de yer alı­yor. Da­ha ön­ce bis­kü­vi da­ğı­tım şir­ke­ti bu­lu­nan Er­do­ğan, bir ara ku­yum­cu­luk işi­ne de gir­miş. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma­dan 1 yıl ön­ce, İs­tan­bul Ku­yum­cu­lar Oda­sı­’n­dan bel­ge alıp he­di­ye­lik al­tın sat­mış.

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan’ın siyasete atılmadan önce çeşitli işler yaptığını biliyorduk. Kendisi de mal varlığı beyannamelerinde servetinin temeli olarak gıda toptancılığının devir hisselerini gösteriyordu. Futbolculuğuyla da gündeme gelen Başbakan Erdoğan’ın bir dönem kuyumculuk yaptığı ise dün ortaya çıktı.


İstanbul’da işletiyormuş

İstanbul Kuyumcular Odası, dün Ankara’daki toplantıda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmeden hemen önce 1993-1994 yılları arasında İstanbul Hasköy’de kuyumculuk yaptığını açıkladı. Başbakan Erdoğan’ın Ankara Sanayi Odası’nda kuyumcular odasına üyelik formunu gösteren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu’nun niyeti, Başbakan’dan “bankaların altın satışının durdurulması” için destek istemekti.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Burak’ın eşi Sema Erdoğan ile küçük oğlu Bilal Erdoğan da Cihan Kamer’le ortak kuyumculuk yaptığı haberleriyle gündeme gelmişti.

SÖZCÜ gazetesinden alınmıştır