AK Parti’nin bu adımı çok konuşulacak. Yeni anayasa çalışmalarını sürdüren Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na AK Parti tarafından sunulan yargı paketi önerisinde, Yargıtay’ın kaldırılması önerildi. AK Parti, Yargıtay’ın yerine “Temyiz Mahkemeleri” kurulmasını istedi.

AK Parti’nin yeni anayasa konusunda Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na verdiği öneride, Yargıtay’ın kaldırılarak yerine yeni üyeler ve başkanlarla ‘Temyiz Mahkemesi’ kurulması görüşü öne çıktı.

YARGITAY’IN YERİNE KURULACAK

Yargıtay yerine AK Parti’nin önerdiği Temyiz Mahkemesi’nin yetkileri ve kuruluşu ise şöyle:

“Temyiz Mahkemesi
Madde 11– (1) Temyiz Mahkemesi, alt derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

(2) Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dörtte biri Başkan tarafından, mesleğinde fiilen 15 yıl çalışmış olan hakim ve savcılar, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından, kanunda öngörülen yöntemlerle ölçülen liyakat ve başarı gibi nitelikler dikkate alınarak 19 için seçilir.

(3) Temyiz Mahkemesi başkanı ve başkanvekilleri, üyeler tarafından kendi aralarından 4 yıl için seçilir.

(4) Temyiz Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, daire başkanları ve üyeleri ile Temyiz Mahkemesi Başsavcısının nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”